Kecárna Playlisty

I Believe In You - text, překlad

playlist Playlist
They ask me how I feel
And if my love is real
And how I know I'll make it through
And they, they look at me and frown
They'd like to drive me from this town
They don't want me around
'Cause I believe in you.
Ptali se mě jak se cítím
a jestli je moje láska skutečná
A jak vím že se přes to dostanu
A oni, oni se na mně dívali a mračili se
Rádi by mě odvezli z města
Nechtějí mě tady
Protože já v tebe věřím.
They show me to the door
They say don't come back no more
'Cause I don't be like they'd like me to
And I, I walk out on my own
A thousand miles from home
But I don't feel alone
'Cause I believe in you.
Ukázali mi dveře
a řekli mi abych se už nikdy nevracel.
Protože nechci být takový, jaký chtějí abych byl
A já, já odešel sám
tisíce mil od domova.
Ale necítím se sám,
protože já věřím v tebe.
I believe in you even through the tears and the laughter
I believe in you even though we be apart
I believe in you even on the morning after
Oh, when the dawn is nearing
Oh, when the night is disappearing
Oh, this feeling is still here in my heart.
Věřím v tebe i přes slzy
a smích
Věřím v tebe i přes to že jsme odděleni
Věřím v tebe i po tom ránu
oh, když se blížilo svítání
oh, když noc mizela
oh, ten pocit je pořád v mém srdci.
Don't let me drift too far
Keep me where you are
Where I will always be renewed
And that which you've given me today
Is worth more than I could pay
And no matter what they say
I believe in you.
Nenech mě se příliš vzdálit
Udrž mě tam kde jsi i ty.
Kde budu vždycky zregenerovaný
A to je to co jsi mi dnes dala.
Stojí to mnohem víc než jsem schopný zaplatit
A je mi jedno co kdo říká
Já v tebe věřím
I believe in you when winter turn to summer
I believe in you when white turn to black
I believe in you even though I be outnumbered
Oh, though the earth may shake me
Oh, though my friends forsake me
Oh, even that couldn't make me go back.
Věřím v tebe když se zima mění v léto
Věřím v tebe když se bílá mění v černou
Věřím v tebe i ppřes to že semnou nepočítáš
Oh, přesto že země mě možná setřese
Oh, přesto že mí přátelé mě opustili
Oh, i přesto že mě to nedonutí se vrátit zpět.
Don't let me change my heart
Keep me set apart
From all the plans they do pursue
And I, I don't mind the pain
Don't mind the driving rain
I know I will sustain
'Cause I believe in you.
Nenechávej mě měnit mé srdce
Nech mě být souučástí
všech těch plánů které spřádali
A mě, mě nezajímá bolest
nezajímámě hustý déšť
Vím že to ustojím.
Protože já věřím tebe.

Text přidala iadaew

Videa přidali Louis16, Richenza, bobdylan

Překlad přidala krska


Slow Train Coming

Bob Dylan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.