Kecárna Playlisty

Highway 61 Revisited - text, překlad

playlist Playlist
Oh God said to Abraham, "Kill me a son"
Abe says, "Man, you must be puttin' me on"
God say, "No." Abe say, "What ?"
God say, "You can do what you want Abe, but
The next time you see me comin' you better run"
Well Abe says, "Where do you want this killin' done ?"
God says. "Out on Highway 61".
Oh, Bůh řekl Abrahámovi: "Zabij mě syna"
Abe řekl: "Pane, nesmíte mě k tomu navádět"
Bůh řekl: "Ne" Abe řekl: "Co?"
Bůh řek: "Můžeš si dělat, co chceš Abe, ale
Příště, až mě uvidíš přicházet, raději uteč."
Dobře, řekl Abe, "Kde chceš, to zabití udělat?"
Bůh řekl: "Venku na dálnici 61"
Well Georgia Sam he had a bloody nose
Welfare Department they wouldn't give him no clothes
He asked poor Howard where can I go
Howard said there's only one place I know
Sam said tell me quick man I got to run
Ol' Howard just pointed with his gun
And said that way down on Highway 61.
Dobře, Georiga Sam měl krvavý nos
Společnost pro veřejné blaho by mu nedala žádné oblečení.
Zeptal se ubohého Howarda, kam mohu jít
Howard řekl, je jen jedno místo, které znám
Sam řekl, řekni mi to rychle, člověče, poběžím
Starý Howard jen ukázal na svou pušku
A řekl ta cesta dolu na dálnici 61.
Well Mack the finger said to Louie the King
I got forty red white and blue shoe strings
And a thousand telephones that don't ring
Do you know where I can get ride of these things
And Louie the King said let me think for a minute son
And he said yes I think it can be easily done
Just take everything down to Highway 61.
Dobře, Mack Prst řekl Louie Králi
Mám čtyřicet červeno bílých a modrých tkaniček
A tisíc telefonů, které nezvoní
Víš, kde se mohu zbavit, těch věcí
A Louie Král, řekl, nech mě přemýšlet minutu, synu
A řekl, ano, myslím, že to můžeš snadno udělat
Jen všechno vezmi dolu na dálnici 61.
Now the fift daughter on the twelfth night
Told the first father that things weren't right
My complexion she said is much too white
He said come here and step into the light he says hmmm you're right
Let me tell second mother this has been done
But the second mother was with the seventh son
And they were both out on Highway 61.
Nyní pátá dcera na dvanáctou noc
Řekla otci, že věci nejsou v pořádku
Moje pleť, řekla, je moc bílá
On řekl, pojď sem a stoupni si do světla, říká
hmm, máš pravdu
Zeptej se nevlastní matky, co se s tím dělat
Ale nevlastní matka byla se sedmým synem
A oba byly venku na dálnici 61
Now the rowin' gambler he was very bored
He was tryin' to create a next world war
He found a promoter who nearly fell off the floor
He said I never engaged in this kind of thing before
But yes I think it can be very easily done
We'll just put some bleachers out in the sun
And have it on Highway 61.
Nyní, veslující gambler se velmi nudil
Snažil se vytvořit příští světovou válku
Nalezl podporovatele, který téměř upadl na podlahu
On řekl, nikdy se neangažuji v těchto věcech předem
Ale, ano, myslím, že se to dá snadno udělat
Jen dáme nějaké tribuny ven na slunce
A dáme je na dálnici 61.

Text přidala iadaew

Video přidal Louis16

Překlad přidal marekmah

Překlad opravil marekmah


Highway 61 Revisited

Bob Dylan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.