Kecárna Playlisty

Forever Young - text, překlad

playlist Playlist
May God bless and keep you always
May your wishes all come true
May you always do for others
And let others do for you
May you build a ladder to the stars
And climb on every rung
May you stay forever young
Forever young, forever young
May you stay forever young.
Kéž ti bůh žehná a chrání tě vždy
Kéž splní se, co si přeješ
Kéž můžeš stále něco dělat pro druhé
A od jiných si na oplátku brát
Kéž si postavíš žebřík ke hvězdám
Kéž vystoupíš na každou jeho příčku
Můžeš pak zůstat věčně mladý
Navždy mladý
Pořád mládý
Kéž zůstaneš navždy mlád
May you grow up to be righteous
May you grow up to be true
May you always know the truth
And see the lights surrounding you
May you always be courageous
Stand upright and be strong
May you stay forever young
Forever young, forever young
May you stay forever young.
Kéž vyrosteš a budeš spravedlivý
Kéž vyrosteš a budeš upřímný
Kéž vždycky pravdu rozpoznáš
A uvidíš to světlo kolem nás
Kéž budeš mít stále dost odvahy
Stát vzpřímeně a být silný
A kéž zůstaneš navždy mlád
Navždy mladý
Pořád mládý
Kéž zůstaneš navždy mlád
May your hands always be busy
May your feet always be swift
May you have a strong foundation
When the winds of changes shift
May your heart always be joyful
And may your song always be sung
May you stay forever young
Forever young, forever young
May you stay forever young.
Kéž budou tvoje ruce stále šikovné
Kéž tvoje nohy zůstanou rychlé
Kéž budeš stát pevně na zemi
I když větry změň tu zavanou
Kéž srdce tvé je stále plné citu
Kéž dokážeš svou píseň stále hrát
Navždy mladý
Pořád mládý
Kéž zůstaneš navždy mlád

Text přidala iadaew

Videa přidali Annie5599, Richenza

Překlad přidal obladi


Planet Waves

Bob Dylan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.