Kecárna Playlisty

Ballad of a Thin Man - text, překlad

playlist Playlist
You walk into the room
With your pencil in your hand
You see somebody naked
And you say, "Who is that man ?"
You try so hard
But you don't understand
Just what you'll say
When you get home.
S tužkou v ruce
vstupuješ do pokoje
Uvidíš někoho nahýho
A říkáš: „Kdo je ten muž?“
Tvrdě se snažíš,
ale nerozumíš mu
Přesně to řekneš,
když přijdeš domů
Because something is happening here
But you don't know what it is
Do you, Mister Jones ?
Protože něco se tu děje,
ale ty nevíš co
víš to, pane Jonesi?
You raise up your head
And you ask, "Is this where it is ?"
And somebody points to you and says
"It's his"
And you says, "What's mine ?"
And somebody else says, "Where what is ?"
And you say, "Oh my God
Am I here all alone ?"
Zvedáš hlavu
A ptáš se: „ Je to tady?“
A někdo na tebe ukáže a říká:
„Je to jeho“
A ty říkáš: „Co je moje?“
A někdo jiný řekne: „Kde co je?“
A ty říkáš: „Ach můj bože
jsem tu úplně sám?“
But something is happening here
But you don't know what it is
Do you, Mister Jones ?
Ale něco se tu děje,
ale ty nevíš co
víš to, pane Jonesi?
You hand in your ticket
And you go watch the geek
Who immediately walks up to you
When he hears you speak
And says, "How does it feel
To be such a freak ?"
And you say, "Impossible"
As he hands you a bone.
Odevzdáváš lístek
a jdeš sledovat kejklíře,
který k tobě okamžitě přijde,
když tě uslyší promluvit
A říká: „ Jaký to je
být takovej šílenec?“
A ty řekneš: „Neuvěřitelný“
a on ti dá dolar
And something is happening here
But you don't know what it is
Do you, Mister Jones ?
A něco se tu děje,
ale ty nevíš co
víš to, pane Jonesi?
You have many contacts
Among the lumberjacks
To get you facts
When someone attacks your imagination
But nobody has any respect
Anyway they already expect you
To all give a check
To tax-deductible charity organizations.
You've been with the professors
And they've all liked your looks
With great lawyers you have
Discussed lepers and crooks
You've been through all of
F. Scott Fitzgerald's books
You're very well read
It's well known.
Máš spoustu známejch
mezi dřevorubci
Dávaj ti důkazy,
že někdo útočí na tvou fantazii
Ale nikdo nemá žádnej respekt
Každopádně všichni čekaj, že
všem dáš šek,
že zdaníš spoluúčastný charitativní organizace
Byls s profesory
A všem ses líbil
S velkými právníky
jsi mluvil o malomocných a lumpech
Byl jsi se vším spojen skrz
knihy F. Scotta Fitzgeralda
Seš velmi dobrej čtenář,
to se ví
But something is happening here
And you don't know what it is
Do you, Mister Jones ?
Ale něco se tu děje,
a ty nevíš co
víš to, pane Jonesi?
Well, the sword swallower, he comes up to you
And then he kneels
He crosses himself
And then he clicks his high heels
And without further notice
He asks you how it feels
And he says, "Here is your throat back
Thanks for the loan".
Tak tedy, ten polykač mečů jde za tebou
A pak si klekne
Pokřižuje se
A pak si srazí své podpadky
A bez dalšího upozornění
se zeptá jaký to je
A řekne: „Tady máš své hrdlo zpět
Díky za půjčku“
And you know something is happening
But you don't know what it is
Do you, Mister Jones ?
A ty víš, že se tu něco děje,
ale ty nevíš co
víš to, pane Jonesi?
Now you see this one-eyed midget
Shouting the word "NOW"
And you say, "For what reason ?"
And he says, "How ?"
And you say, "What does this mean ?"
And he screams back, "You're a cow
Give me some milk
Or else go home".
Teď vidíš toho jednookýho trpaslíka
Křičí slovo „TEĎ“
A ty říkáš“ „ Z jakého důvodu?“
A on řekne: „ Jak?“
A ty řekneš: „Co to znamená?“
A on zakřičí: „Ty jsi kráva
dej mi trochu mléka
nebo se vrať domů“
Because something is happening
But you don't know what it is
Do you, Mister Jones ?
Protože něco se tu děje,
ale ty nevíš co
víš to, pane Jonesi?
Well, you walk into the room
Like a camel and then you frown
You put your eyes in your pocket
And your nose on the ground
There ought to be a law
Against you comin' around
You should be made
To wear earphones.
No, vstupuješ do pokoje
jako velbloud a pak se zamračíš
Oči si schováš do kapsy
a nos máš na zemi
Měl by tu bejt zákon,
proti tvýmu odchodu
Měl bys bejt stvořen
pro nošení sluchátek
Does something is happening
And you don't know what it is
Do you, Mister Jones ?
Je tu něco, co se děje
A ty nevíš, co to je
Víš to, pane Jonesi?

Text přidala iadaew

Video přidala ouhohmydream

Překlad přidala iadaew


Highway 61 Revisited

Bob Dylan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.