Kecárna Playlisty

A Hard Rain's a-Gonna Fall - text, překlad

playlist Playlist
(Mummy)
Oh, where have you been, my blue-eyed son?
And where have you been, my darling young one?
(Son)
I've stumbled on the side of twelve misty mountains
I've walked and I've crawled on six crooked highways
I've stepped in the middle of seven sad forests
I've been out in front of a dozen dead oceans
I've been ten thousand miles in the mouth of a graveyard
And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard
It's a hard rain's a-gonna fall
(Maminka)
Ó, kde jsi byl, můj modrooký synu?
A kde jsi byl, můj drahý mladíku?
(Syn)
Klopýtal jsem po úbočích dvanácti mlžných hor
Šel jsem a plazil jsem se po šesti křivolakých dálnicích
Vkročil jsem doprostřed sedmi smutných lesů
Stál jsem před tuctem mrtvých oceánů
Byl jsem deset tisíc mil v chřtánu hřbitova
A přijde krutý déšť, přijde krutý déšť, přijde krutý déšť
Přijde průtrž mračen, která dopadne na nás
(Mummy)
Oh, what did you see, my blue eyed son?
And what did you see, my darling young one?
(Son)
I saw a newborn baby with wild wolves all around it
I saw a highway of diamonds with nobody on it
I saw a black branch with blood that kept drippin'
I saw a room full of men with their hammers a-bleedin'
I saw a white ladder all covered with water
I saw ten thousand takers whose tongues were all broken
I saw guns and sharp swords in the hands of young children
And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard
It's a hard rain's a-gonna fall
(Maminka)
Ó, co jsi viděl, můj modrooký synu?
A co jsi viděl, můj drahý mladíku?
(Syn)
Viděl jsem novorozeně mezi divokými vlky
Viděl jsem diamantovou dálnici a nikoho na ní
Viděl jsem černou větev, krev z ní kapala bez ustání
Viděl jsem místnost plnou mužů s krvácejícími kladivy
Viděl jsem bílý žebřík celý pokrytý vodou
Viděl jsem deset tisíc mluvčích, jejichž jazyky byly zlámány
Viděl jsem pušky a ostré meče v rukou malých dětí
A přijde krutý déšť, přijde krutý déšť, přijde krutý déšť
Přijde průtrž mračen, která dopadne na nás
(Mummy)
And what did you hear, my blue-eyed son?
And what did you hear, my darling young one?
(Son)
I heard the sound of a thunder, it roared out a warnin'
I heard the roar of a wave that could drown the whole world
I heard one hundred drummers whose hands were a-blazin'
I heard ten thousand whisperin' and nobody listenin'
I heard one person starve, I heard many people laughin'
Heard the song of a poet who died in the gutter
Heard the sound of a clown who cried in the alley
And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard
And it's a hard rain's a-gonna fall
(Maminka)
A co jsi slyšel, můj modrooký synu?
A co jsi slyšel, můj drahý mladíku?
(Syn)
Slyšel jsem zvuk hromu, burácel varováním
Slyšel jsem řev vlny, která by mohla utopit celý svět
Slyšel jsem stovku bubeníků, jejichž ruce hořely
Slyšel jsem deset tisíc šeptajících a nikdo nenaslouchal
Slyšel jsem jednoho člověka hladovět, mnoho lidí se smát
Slyšel jsem píseň básníka, jenž zahynul ve škarpě
Slyšel jsem klauna plakat v průjezdu
A přijde krutý déšť, přijde krutý déšť, přijde krutý déšť
Přijde průtrž mračen, která dopadne na nás
(Mummy)
Oh, who did you meet my blue-eyed son?
Who did you meet, my darling young one?
(Son)
I met a young child beside a dead pony
I met a white man who walked a black dog
I met a young woman whose body was burning
I met a young girl, she gave me a rainbow
I met one man who was wounded in love
I met another man who was wounded and hatred
And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard
And it's a hard rain's a-gonna fall
(Maminka)
Ó, koho jsi potkal, můj modrooký synu?
Koho jsi potkal, můj drahý mladíku?
(Syn)
Potkal jsem malé dítě po boku mrtvého poníka
Potkal jsem bílého muže s černým psem
Potkal jsem mladou ženu, jejíž tělo hořelo
Potkal jsem dívku, dala mi duhu
Potkal jsem jednoho muže, byl raněn láskou
Potkal jsem jiného muže, byl raněn nenávistí
A přijde krutý déšť, přijde krutý déšť, přijde krutý déšť
Přijde průtrž mračen, která dopadne na nás
(Mummy)
And what'll you do now, my blue-eyed son?
And what'll you do now my darling young one?
(Son)
I'm a-goin' back out 'fore the rain starts a-fallin'
I'll walk to the deepths of the deepest black forest
Where the people are a many and their hands are all empty
Where the pellets of poison are flooding their waters
Where the home in the valley meets the damp dirty prison
Where the executioner's face is always well hidden
Where hunger is ugly, where souls are forgotten
Where black is the color, where none is the number
And I'll tell and think it and speak it and breathe it
And reflect it from the mountain so all souls can see it
Then I'll stand on the ocean until I start sinkin'
But I'll know my songs well before I start singin'
And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard
It's a hard rain's a-gonna fall
(Maminka)
A co uděláš teď, můj modrooký synu?
Co uděláš teď, můj drahý mladíku?
(Syn)
Půjdu zpátky ven, než začne padat déšť
Půjdu do hloubi nejhlubšího černého lesa
Kde lidí je mnoho a všichni mají ruce prázdné
Kde tablety jedu zaplavují jejich vodu
Kde dům v údolí sousedí s vlhkým špinavým žalářem
Kde tvář popravčího je vždy dobře skryta
Kde hlad je šeredný, kde jsou duše zapomenuty
Kde černá je barvou, kde nula je číslem
A řeknu to, budu na to myslet, mluvit o tom, dýchat to
A odrazím to od hory a všechny duše to budou moci spatřit
Pak se postavím na oceán, než se začnu potápět
Ale své písně budu znát dobře, než začnu zpívat
A přijde krutý déšť, přijde krutý déšť, přijde krutý déšť
Přijde průtrž mračen, která dopadne na nás

Text přidala iadaew

Text opravil Hewson

Videa přidali Louis16, Beckett51

Překlad přidal thergothon

Překlad opravil Hewson


The Freewheelin' Bob Dylan

Bob Dylan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.