Playlisty Kecárna
Reklama

Welcome to Youtube - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Before YouTube I walked through life,
And now I frolic.
YouTube's been like a father to me,
Except YouTube's not an alcoholic.
Před YouTubem jsem jen tak chodil životem
A teď skotačím
YouTube byl jako můj otec
S výjimkou, že YouTube není alkoholik
Before YouTube, I was just a skinny white kid,
That thought he was funnier and cooler then he actually was.
And now... well, not much has changed but I have a shit-load of money.
Před YouTubem jsem byl jen hubený běloch,
Který si myslel, že byl vtipnější a stylovější než skutečně byl..
A teď.. no, nic moc se nezměnilo, ale mám strašně moc peněz
Cause YouTube is a place for people to share their ideas.
If by 'people' you mean 13 year old girls,
And by 'ideas' you mean how they love the Jonas Brothers,
I'm just kidding, but let's be honest that's a hefty majority.
And if you don't believe me, well, then you must be a noob.
So welcome to YouTube.
Protože YouTube je místo pro lidi, aby sdíleli své nápady
A pokud "lidmi" myslíte 13-ti leté holky
A "nápady" myslíte to, jak moc milují Jonas Brothers
Dělám si srandu, ale buďme upřímní - je jich velká většina
A pokud mi nevěříš, tak musíš být nováček
Tak vítej na YouTube
And you don't know what your missing, a-just try searching women kissing,
It's YouTube, it's just what this country's been needing,
A generation of kids who don't waste their time reading.
Am I the only one who thinks that Lisa Nova's hot,
And Chris Crocker's not. No...
He's hotter.
Nevíš, o co přicházíš, jen zkus si vyhledat líbající se holky
Je to YouTube, co tahle země potřebovala
Generace dětí, kteří netráví čas čtením
Jsem jediný, kdo si myslí, že Lisa Nova je sexy
A Chris Crocker ne? Ne..
On je víc sexy
Most of the best YouTubers are either Asian or they're gay,
So there's an untapped YouTube celebrity and his name is George Takei.
And your favorite coat's got a doodoo stain,
I pray to God that that's chocolate rain.
And I find videos of babies laughing a bit intrusive.
Většina z nejlepších YouTuberů jsou buď Asiaté, nebo gayové
Tak je tu jedna nevyužitá YouTube celebrita a jeho jméno je George Takei
A pokud tvůj oblíbený kabát má na sobě skvrnu
Tak se modlím, aby to byla čokoláda
A videa smějících se dětí mi připadají dotěrný
Because Barack Obama won the election because of YouTube.
Wait, did I say YouTube, I meant the black vote.
And I think YouTube and Fred are so cool [in Fred's voice].
And what the buck will be back in a Jiffy Lube,
So welcome to YouTube,
Welcome to YouTube,
Hey, welcome to YouTube.
Protože Obama díky YouTubu vyhrál volby
Moment, řekl jsem YouTube? Myslel jsem černé hlasování
A myslím si, že YouTube a Fred jsou dost stylový
A kdo bude zpět v Jiffy Lube
Tak vítej na YouTube
I said-a listen and linger,
Charlie the Unicorn bit my finger.
It's YouTube, the impact is evident,
Miss Teen South Carolina just ran for Vice President.
Upload a video, you got nothing to lose,
Except all of your friends.
Řekl jsem, poslouchej a zdržuj
Jednorožec Charlie mě kousl do prstu
Tohle je YouTube, dopad je zřejmý
Miss Teen South Carolina právě kandidovala na vice prezidentku
Nahraj video, nemáš co ztratit
Jen všechny své přátele
And the approval of your parents. A souhlas tvých rodičů
Hi, my name is Mary, and I'm 19 years old and I got drunk at a party and I think someone was videotaping it,
But I don't want anyone to see it 'cause I showed half of my boob,
(Sorry, Mary!)
Moje jméno je Mary, je mi 19 a na párty jsem se opila a myslím, že to někdo nahrál,
Ale nechci, aby to někdo viděl, protože mi jdou vidět prsa
(Promiň Mary!)
Vítej na YouTube
Welcome to YouTube.
Say hello to YouTube,
And say goodbye to your college scholarship.
And if your video doesn't appeal to me,
You gotta change the key-word,
Řekni ahoj YouTube
A řekni sbohem všem svým stipendiím
A pokud tvé video ke mně neodvolává
Musíš změnit klíčová slova
Welcome to YouTube,
I said welcome to YouTube.
And it'll keep on going and it'll never stop.
No, until its privatized.
Vítej na YouTube
Řekl jsem vítej na YouTube
Půjde to a nikdy nezastaví
Jen pokud nebude zprivatiozováno

Text přidala d.koko

Video přidala SaskieSasaki

Překlad přidala adzedan13

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Bo Burnham

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.