Playlisty Kecárna
Reklama

From God's perspective - text, překlad

playlist Playlist
The books you think I wrote are way too thick.
Who needs a thousand metaphors to figure out you shouldn't be a dick?
And I don't watch you when you sleep.
Surprisingly I don't use my omnipotence to be a fucking creep
Knížky, které si myslíš, že jsem sepsal, jsou příliš tlusté.
Kdo potřebuje tisíc metafor, aby přišel na to, že by neměl být čurák?
A já tě nesleduju, když spíš.
Překvapivě nepoužívám svou všemocnost, abych byl zkurvený šmírák.
You're not going to heaven
Why the fuck would you think I'd ever kick it with you?
None of you are going to heaven
There's a trillion aliens cooler than you
Ty nepůjdeš do nebe
Proč by sis kurva myslel, že bych do toho s tebou šel?
Nikdo z vás nepůjde do nebe
Je tu trilión mimozemšťanů, co jsou víc cool než vy.
You shouldn't abstain from rape just 'cause you think that I want you to
You shouldn't rape 'cause rape is a fucked up thing to do
(Pretty obvious, just don't fucking rape people, please, didn't think I had to write that one down for you)
Neměli byste se zdržovat znásilňování, jenom protože si myslíte, že to od vás chci
Neměli byste znásilňovat, protože znásilnění je zhovadilá věc sama o sobě.
(Dost očividné, jenom, do prdele, neznásilňujte lidi, prosím, jsem si nemyslel, že bych to tam pro vás musel sepsat.)
I don't think masturbation is obscene
It's absolutely natural and the weirdest fucking thing I've ever seen
You make my job a living hell and I sent gays to fix overpopulation
And boy did that go well
Nemyslím si, že je masturbace zvrhlá
Je to absolutně přirozené a taky ta nejdivnější věc, co jsem kdy viděl.
Děláte mi z práce živoucí peklo a poslal jsem gaye, aby spravili přelidnění
A to se teda povedlo.
You're not going to heaven
Eat a thousand crackers sing a million hymns
None of you are going to heaven
You're not my children
You're a bad game of Sims
Nepůjdete do nebe
Žerte tisíc sušenek, zpívejte milion chvalozpěvů
Nikdo z vás nepůjde do nebe
Nejste moje děti
Jste špatná hra Simíků.
You shouldn't abstain from pork just 'cause you think that I want you to
You can eat pork 'cause why the fuck would I give a shit?
(I created the universe, think I'd draw the line at the fucking deli aisle?)
Neměli byste se zdržovat vepřového, jen protože si myslíte, že to po vás chci
Můžete jíst vepřové, protože proč by mě to kurva mělo zajímat?
(Stvořil jsem vesmír, myslíš že u lahůdek budu určovat přísné limity?)
You argue and you bicker and you fight
Atheists and Catholics, Jews and Hindus argue day and night
Over what they think is true
But no one entertains the thought that maybe God does not believe in you
Hádáte se a hašteříte a perete se
Ateisti a katolíci, židi a hinduisté, hádájí se dnem i nocí
o tom, co si myslí, že je pravda
Ale nikdo nezvážil možnost, že Bůh možná nevěří ve vás
You pray so badly for heaven
Knowing any day might be the day that you die
But maybe life on earth could be heaven
Doesn't just the thought of it make it worth a try
Tak strašně se modlíš za nebe
A víš, že každý den může být ten den, kdy zemřeš
Ale možná život na zemi může být nebem
Nestojí ta myšlenka za to, to alespoň zkusit?
[2x]
My love's the type of thing that you have to earn
And when you earn it you won't need it
[2x]
Má láska je ten typ věci, co si musíš zasloužit
A když si ji zasloužíš, tak ji nebudeš potřebovat.
I'm not gonna give you love just 'cause I know that you want me to
If you want love then the love's gonna come from you
Nedám ti lásku, jen protože vím, že ji po mě chceš
Jestli chceš lásku, tak ta láska vzejde od tebe.

Text přidala d.koko

Překlad přidala SaskieSasaki

Překlad opravila Babselle

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

What.

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.