Playlisty Kecárna
Reklama

#deep - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

This songs about how deep I am
I'm really fucking deep bro
So deep that it's called "Hashtag Deep"
Tenhle song je o tom, jak hlubokomyslný vlastně jsem
Jsem fakt zasraně hlubokomyslný kámo
Tak moc, že se to jmenuje "Hashtag Deep"
Have you ever stopped to watch a bluebird drop from a tree, and take to the air?
Me neither
Have you ever took time out to finish a rhyme but the right words just weren't there?
Meat cleaver
Zastavil jsi se někdy, abys pozoroval ptáčka, jak vzlétá ze stromu?
Já taky ne
Dal sis někdy na čas, s tím abys dokončil rým ale správná slova prostě nepřicházela?
Sekáček na maso
The people in my life are like grains of sand
'Cause they stick together
Often near my butt hole
Lidé v mém životě jsou jako zrníčka písku
Protože drží spolu
Často blízko mého análního otvoru
If life is an ocean, I am a deep and handsome fish
A fish that's drowning
If the artistic process is a birth canal
Then I am a freshly jellied kid
Come witness my crowning
These thoughts of mine
Must be a sign that I'm hashtag deep
Pokud je život oceánem, jsem hlubokomyslná, nádherná ryba
Ryba, která se topí
Pokud je umělecký proces porodem
Pak jsem zrovna zrozené dítě
Buď svědkem mé korunovace
Tyhle mé myšlenky
Musí být známkou toho, že jsem hashtag deep
[Newer version]
If Jesus can walk on water, can he swim on land?
Have you ever accidentally peed on the toilet seat instead of on your girlfriends face?
Me neither. Me neither!
Have you ever wrote
A song note for note
And not a single note was out of place?
Duh
Hold on.
Pokud může Ježíš chodit po vodě, může plavat na souši?
Načůral jsi někdy na záchodové prkýnko místo obličeje svý přítelkyně?
Já taky ne. Já taky ne!
Napsal jsi si někdy
Noty k písničce
A žádná nebyla mimo?
Jasně
Vydrž
The people in my life are like blades of grass.
How?
'Cause they're all so grounded but at least grass stays away from my butthole!
Art is a harlot
And I am her sassy urban friend
Mmm, bitch, why you being so selfish?
If momma is right and the world is my oyster
Then I must have an allergy to shell
You don't know
How could you know?
Lidé v mém životě jsou jako stébla trávy
Jak?
Protože jsou všichni při zemi ale alespoň se tráva drží dál od mýho análního otvoru!
Umění je děvka
A já jsem její drzý městský kamarád
Mmm, mrcho, proč jsi tak sobecká?
Pokud má mamka pravdu a svět je mou ústřicí
Pak musím být alergický na lastury
A ty to nevíš
Jak bys to mohl vědět?
If life makes you wish you were dead
Just put on a good movie, then promptly put a bullet in your head
Spend forever asleep, 'cause life pales in comparison to living the dream
Hashtag deep
Pokud bys byl radši mrtvý
Prostě si zapni dobrej film a potom si hlavou prožeň kulku
Spi už navždy, protože život bledne ve srovnání s žitím snu
Hastag deep

Text přidala d.koko

Video přidala SillyEmily

Překlad přidala Babselle

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

What.

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.