Kecárna Playlisty

Singing Dead Men - text, překlad

playlist Playlist
Truths are in the words of angels
Let us awake the ghost inside
Follow us into the mirror
Curse the day, escape the night
Pravda je ve slovech andělů,
nechej nás probudit toho ducha uvnitř.
Následuj nás do zrcadla.
Proklínej den, unikni noci.
Break all the chains of imagination
Don't be afraid of coming home
We'll open all the doors of secret chambers
And take you to our labyrinth down
Rozbij ty řetězy představivosti,
neboj se vrátit domů.
Otevřeme všechny dveře tajných komnat.
A vezmeme tě dolů do našeho labyrintu.
We open our evil arms of fables
Around your pure and fragile dream
The sun went down, the night is rising
Fear pushes you forward like a storm
Otevřeme naše zlé náručí pověstí
kolem tvé čistoty a křehkých snů.
Slunce zašlo, noc povstává.
Strach tě tlačí dopředu jako bouře.
We'll tell you tales of endless pleasures
And put our black seed into your heart
A flower needs the sun to keep from dying
Like this we spread our wings in your heart
Povíme ti příběhy nekonečných potěšení
a zasadíme naše černé semínko do tvého srdce.
Květina potřebuje slunce, aby neuvadla.
My rozevřeme naše křídla ve tvém srdci.

Oceans burst upon the rocks
Laughing skulls there sing our songs
Riding death above your head
Descend you into eternal depth
Oceán bije na skály,
Smějící se lebky zpívají naše písně.
Smrt projíždí nad tvou hlavou,
Sestup do věčné hloubky.
A thunder storm who calls your name
Life kneels to kiss you once again
A thunder storm who calls your name
Life kneels to kiss you once again
Bouřka, která volá tvé jméno,
život klečí, aby tě políbil ještě jednou.
Bouřka, která volá tvé jméno,
život klečí, aby tě políbil ještě jednou.

No way back into the real world
You're feeling empty and cold inside
You're just sitting in this white room
Demons whispering from far behind
Není cesty zpět do skutečného světa.
Cítíš se uvnitř prázdný a chladný.
Jen sedíš v této bílé místnosti.
Démoni šeptají ze záhrobí.
Break all the chains of imagination
Don't be afraid of coming home
We'll open all the doors of secret chambers
And take you to our labyrinth down

Rozbij ty řetězy představivosti,
neboj se vrátit domů.
Otevřeme všechny dveře tajných komnat.
A vezmeme tě dolů do našeho labyrintu.

Text přidala wercula

Video přidala Moonlight

Překlad přidala Moonlight


Labyrinth

BlutEngel texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.