Playlisty Kecárna
Reklama

Seductive Dreams - text, překlad

playlist Playlist
He found me in a deep cold night
And has shown me how to fly
I never want to wake again
Wish to be part of his dark world
Našel mě o hluboké chladné noci
A ukázal mi, jak létat
Nikdy se nechci znovu probudit
Přeju si být součástí jeho temného světa
He tastes my blood, I feel the lust
I lay my naked body down
I see his eyes, his dark desire
I can't resist his poison kiss
Ochutnává mou krev, cítím chtíč
Nahá si lehám
Vidím jeho oči, jeho temnou touhu
Nemůžu odolat jeho otrávenému polibku
I lay my naked body down
I can't resist his poison kiss
Vidím jeho oči, jeho temnou touhu
Nemůžu odolat jeho otrávenému polibku
He takes me to his paradise
I leave my world to follow him
I bleed for him, he kissed my lips
I've never felt that way before
Bere mě do svého ráje
Opouštím svůj svět a následuji ho
Krvácím pro něj, líbal mé rty
Nikdy předtím jsem se takhle necítila
I choose the night and leave the day
I close my eyes and feel his light
Discard the past, turn off the light
Dark shadows on my soul
Volím si noc a opouštím den
Zavírám oči a cítím jeho světlo
Ničím minulost, zhasím světlo
Temné stíny na mé duši
I have to find a place to hide
To run away from all my pain
My destiny has fallen apart
My innocence has faded
Musím najít skrýš
Kam uteču od vší své bolesti
Můj osud se rozpadl
Má nevinnost zmizela
I am so weak, I cannot cry
I give up hope, my life's a lie
I sacrifice my life today
My time has come, I'll leave the day
Jsem tak slabá, nemůžu plakat
Vzdávám se naděje, můj život je lež
Obětovávám dneska svůj život
Můj čas nadešel, opustím den
I choose the night and leave the day
The time has come and we are one
Volím si noc a opouštím den
Čas nadešel a my jsme ti vyvolení

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Un:Gott

Reklama

BlutEngel texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.