Kecárna Playlisty

In The Distance - text, překlad

playlist Playlist
I'm walking on an endless road
Everything's so far away
I left my memories behind
Procházím se nekonečnou cestou.
Všechno je tak daleko.
Zanechal jsem své myšlenky za sebou.
I hold myself here on this planet
Everything's so dark
So cold and hopeless to me
Držím sebe tady na této planetě.
Všechno je tak temné.
Tak chladné a zoufalé.
All the people I have seen
Suffer from the same disease
They just care for themselves
Všichni lidé, které jsem viděl,
trpí stejnou nemocí.
Starají se jen sami o sebe.
I realise and I regret
Because I can't help myself
Can anybody rescue me?
Uvědomuju si to a lituju,
protože si nemůžu pomoci.
Zachrání mě někdo?
"I will come and save your soul
Take my hand, I will care
I will hold you in my arms
No need to cry, I will be there"
"Příjdu a zachráním tvou duši.
Chyť mě za ruku a já se postarám.
Budu tě držet ve svém náručí,
necítíš potřebu brečet, budu tam"
I can see you in the distance
And I hope you rescue me
All my life I was just waiting
For an Angel come to me
Give me hope and give me strength
For this life I have to live
Never let me down again
Hold my hand eternally
Vidím tě v dálce
a doufám, že mě zachráníš.
Celý můj život jsem jen čekal
na anděla, který by ke mě přišel.
Dej mi naději a dej mi sílu
pro tento život, který musím žít.
Nikdy mě nepodveď.
Drž mou ruku věčně.

Text přidala Moonlight

Video přidal nightmareph

Překlad přidala Moonlight

Zajímavosti o písni

  • Ženské vokály nazpívaly Constance Rudert a Eva Pölzing. (TheDoll)

Demon Kiss

BlutEngel texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.