Kecárna Playlisty

Dreamland - text, překlad

playlist Playlist
In the darkness of the night
The fear crawls into your soul
Your heart beats faster than before
V temnotě noci
Strach leze do tvé duše
Tvoje srdce bije rychleji než předtím
You are staring at the wall
And you pray that he won't come again to touch you
Zíráš na stěnu
A modlíš, že nepříjde znova se dotknout
Follow me, my little angel
I'll lead you to your dreamland
Where everything feels different
Where you can be yourself
Následuj mě, můj andílku
Povedu tě do říše snů
Kde je všechno odlišné
Kde můžeš být sama sebou
Take my hand and spread your wings
I'll lead you to your dreamland
Where you will feel no pain
And we will care for you
Chytni mou ruku a roztáhni křídla
Povedu tě do říše snů
Kde neucítíš žádnou bolest
A kde se o tebe postaráme
He destroys your youth
Every night he pretends to love you
And you wish that you were someone else
Ničí tvé mládí
Každou noc předstírá, že tě miluje
A ty si přeješ být někým jiným
There is so much pain
Paralyzing all your thoughts
And you just want to fly away
Je tu tolik bolesti
Ochromující všechny tvé myšlenky
A chceš jenom odletět

Text přidala wercula

Text opravil DevilDan

Video přidal nightmareph

Překlad přidal DevilDan


Labyrinth

BlutEngel texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.