Playlisty Kecárna
Reklama

The Greatest - text, překlad

playlist Playlist
Too much to say, too much to lose
I get frustrated thinking 'bout the world I brought you to
It’s a battle of time that I have with you
That don’t decide the how, the when, or if we’ll make it through
Tolik toho mám na srdci, tolik toho můžu ztratit
Frustruje mě pomyšlení na svět, do kterého jsem tě přivedl
Je to souboj času, který s tebou vedu
Který nerozhoduje o tom jak, kdy, ani jestli to zvládneme
I feel that you deserve a chance to know the truth, and to be better than
The ones who came before you only to let pride and money weaken them
Cítím, že si zasloužíš šanci poznat pravdu a být lepší
Než ti, kteří přišli před tebou, jen aby se nechali oslabit pýchou a penězi
So be the young, the brave, the powerful
'Cause the world is standing, waiting
For someone to come and change it
Yeah, be the young, the brave, the powerful
'Cause we need a soul to save us
Need someone to be the greatest
Tak buď mladý, statečný, silný
Protože svět stojí, čeká
Na někoho, kdo přijde a změní ho
Jo, buď mladý, statečný, silný
Protože potřebujeme duši, která nás zachrání
Potřebujeme někoho, kdo bude nejlepší
So many words veiling the truth
The earth is turning and it’s time for us to choose
And people will try to take you down, too
But if I was a betting man, I’d put all my money on you
Tolik slov halí pravdu
Země se točí a je čas, abychom si vybrali
A lidé se tě budou snažit pokořit
Ale kdybych byl sázkař, vsadil bych všechny své peníze na tebe
I know that I have nothing left to give to you to make you better than
The man I failed to be, the friend and father that I know I should have been
Vím, že už ti nemůžu dát nic, co by z tebe udělalo lepšího člověka
Než muže, kterým jsem nedokázal být, přítele a otce, kterým vím, že jsem měl být
So be the young, the brave, the powerful
'Cause the world is standing, waiting
For someone to come and change it
Yeah, be the young, the brave, the powerful
'Cause we need a soul to save us
Need someone to be the greatest
Tak buď mladý, statečný, silný
Protože svět stojí, čeká
Na někoho, kdo přijde a změní ho
Jo, buď mladý, statečný, silný
Protože potřebujeme duši, která nás zachrání
Potřebujeme někoho, kdo bude nejlepší
Nobody knows what to say (Oh, no)
Nobody shows you the way (Oh, no)
Sometimes it’s hard to see
Who you’re gonna be
Niko neví, co říct (oh, ne)
Nikdo ti neukáže cestu (oh, ne)
Někdy je nesnadné poznat
Kým budeš
So be the young, the brave, the powerful
'Cause the world is standing, waiting
For someone to come and change it
Be the young, the brave, the powerful
'Cause we need a soul to save us
Need someone to be the greatest
Be the young, the brave, the powerful
'Cause the world is standing, waiting
For someone to come and change it
Be the young, the brave, the powerful
'Cause we need a soul to save us
Need someone to be the greatest love
Tak buď mladý, statečný, silný
Protože svět stojí, čeká
Na někoho, kdo přijde a změní ho
Jo, buď mladý, statečný, silný
Protože potřebujeme duši, která nás zachrání
Potřebujeme někoho, kdo bude nejlepší
Buď mladý, statečný, silný
Protože svět stojí, čeká
Na někoho, kdo přijde a změní ho
Jo, buď mladý, statečný, silný
Protože potřebujeme duši, která nás zachrání
Potřebujeme někoho, kdo bude největší láskou

Text přidala adzedan13

Video přidala adzedan13

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Once Upon A Mind

Reklama

James Blunt texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.