Playlisty Kecárna
Reklama

Postcards - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Sundays sitting on your back porch
And I came up with a couple of chords
And I played for you
V neděli sedáváš na své verandě
A já přišel s pár akordy
A začal jsem pro tebe hrát
You let me keep you entertained
With stories I exaggerate
That you know aren't true
Necháš mě, abych tě bavil
Příběhy, které zveličuji
Víš, že nejsou pravdivé
And as you sit there making daisy chains
And I throw in a hand granate
And tell you how it is I really feel for you
A jak tu sedíš, děláš věnec ze sedmikrásek
A já hodím granát
A řeknu ti, co k tobě cítím
I'm sending postcards from my heart
With love for a postmark and then..
You know that you make me feel like we've been caught
Like kids in the school yard again
And I can't keep it to myself
Can't spell it any better
L.O.V.E forever
I hope you know that I'm sending a postcard
I don't care who sees what I sent
Or if the whole world knows what's in my head
Posílám pohlednice z mého srdce
které orazítkuji láskou a potom...
Víš, že kvůli tobě se cítím, jako bychom byli načapáni
Stejně jako děti na školním dvoře
A já si to nemůžu nechat pro sebe
Nemůžu to vyhláskovat
L.Á.S.K.A navždy
Doufám, že víš, že ti posílám pohlednice
Nezajímá mě, kdo vidí, co ti posílám
Nebo jestli celý svět ví, co je v mé hlavě
We chased the sun til it got away
On a bicycle that your daddy made
But not made for two
Honíme slunce dokud nezmizí
Na kole, které udělal tvůj otec
Ale ne pro dva
Then we sat out on your rocking chair
You with a flower in your hair
That I found for you
Pak jsme si sedli ven do houpacího křesla
Ty s květinou ve vlasech
Kterou jsem pro tebe našel
But then monday always comes around
And it's sad 'cause I can't see you now
Wan't you to know you're always in my head
Ale pak vždy přijde pondělí
A je to smutné, protože tě nemůžu vidět
Chci, aby si věděla, že si pořád v mé hlavě
I'm sending postcards from my heart
With love for a postmark and then..
You know that you make me feel like we've been caught
Like kids in the school yard again
And I can't keep it to myself
Can't spell it any better
L.O.V.E forever
I hope you know that I'm sending a postcard
I don't care who sees what I sent
Or if the whole world knows what's in my head
Posílám pohlednice z mého srdce
které orazítkuji láskou a potom...
Víš, že kvůli tobě se cítím, jako bychom byli načapáni
Stejně jako děti na školním dvoře
A já si to nemůžu nechat pro sebe
Nemůžu to vyhláskovat
L.Á.S.K.A navždy
Doufám, že víš, že ti posílám pohlednice
Nezajímá mě, kdo vidí, co ti posílám
Nebo jestli celý svět ví, co je v mé hlavě
You know sometimes it's hard to see
You say the world that torture me
But inside I know exactly how I feel
The things that I can't say out loud
I'll find a place to write it down
I hope that they will find you in the end
Víš, někdy je těžké vidět
Říkáš, svět který mě mučí
Ale uvnitř vím přesně, jak se cítím
Věci, které nemůžu říct nahlas
Najdu místo, kde to můžu sepsat
Doufám, že to nakonec najdeš
I'm sending postcards from my heart
With love for a postmark and then..
You know that you make me feel like we've been caught
Like kids in the school yard again
And I can't keep it to myself
Can't spell it any better
L.O.V.E forever
I hope you know that I'm sending a postcard
I don't care who sees what I sent
Or if the whole world knows what's in my head
Posílám pohlednice z mého srdce
které orazítkuji láskou a potom...
Víš, že kvůli tobě se cítím, jako bychom byli načapáni
Stejně jako děti na školním dvoře
A já si to nemůžu nechat pro sebe
Nemůžu to vyhláskovat
L.Á.S.K.A navždy
Doufám, že víš, že ti posílám pohlednice
Nezajímá mě, kdo vidí, co ti posílám
Nebo jestli celý svět ví, co je v mé hlavě
know, know, know
All the things I want you to
know, know, know
Vím, vím, vím
Všechny věci, které chci
Vědět, vědět, vědět

Text přidala hanbor

Text opravila doodlle

Videa přidali Naty69, Lillen-Blake, rene00011

Překlad přidala Petulla

Překlad opravila doodlle

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Moon Landing

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.