Kecárna Playlisty
Reklama

Goodbye My Lover - text, překlad

playlist Playlist
Did I disappoint you or let you down?
Should I be feeling guilty or
let the judges frown?
'Cause I saw the end before we'd begun.
Yes I saw you were blinded
and I knew I had won.
Zklamal jsem Tě nebo jsem Tě zradil?
Měl bych se cítit provinile nebo
nechat soudce, ať se na mě mračí?
Protože jsem viděl konec dřív, než jsme začali.
Ano, viděl jsem, že jsi zaslepená
a věděl, že jsem vyhrál.
So I took what's mine by eternal right,
took your soul out into the night.
It may be over but it won't stop there,
I am here for you if you'd only care.
Tak jsem si vzal co je moje, dle věčného práva,
unesl tvou duši do noci.
Možná je konec, ale tady to neskončí.
Jsem tu pro Tebe, jestli o to stojíš.
You touched my heart you touched my soul,
you changed my life and all my goals.
And love is blind and that I knew when,
my heart was blinded by you.
I've kissed your lips and held your hand,
shared your dreams and shared your bed.
I know you well, I know your smell.
I've been addicted to you.
Dotkla ses mého srdce, mojí duše,
změnila jsi můj život a všechny mé cíle.
A láska je slepá, to jsem věděl,
když moje srdce bylo oslepeno tebou.
Políbil jsem Tvé rty a držel tvou dlaň,
sdílel jsem Tvé sny a Tvou postel.
Znám Tě dobře, vím, jak voníš
Byl jsem na Tobě závislý.
Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.
Sbohem lásko.
Sbohem kamarádko
Byla jsi jediná.
Byla jsi pro mě jediná.
Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.
Sbohem lásko.
Sbohem kamarádko
Byla jsi jediná.
Byla jsi pro mě jediná.
I am a dreamer and when I wake,
you can't break my spirit - it's my dreams you take.
And as you move on, remember me.
Remember us and all we used to be.
Jsem snílek, ale když jsem vzhůru,
nemůžeš zlomit mého ducha - bereš si jen mé sny.
Tak na mě mysli zatímco půjdeš dál.
Vzpomínej na nás a na vše, čím jsme byli.
I've seen you cry, I've seen you smile.
I've watched you sleeping for a while.
I'd be the father of your child.
I'd spend a lifetime with you.
I know your fears and you know mine.
We've had our doubts but now we're fine.
And I love you, I swear that's true.
I cannot live without you.
Viděl jsem Tě plakat, viděl jsem Tě se smát.
Na chvíli jsem se díval, jak spíš.
Byl bych otcem Tvého dítěte.
Strávil bych život s Tebou.
Znám Tvé strachy a ty znáš mé.
Měli jsme pochybnosti, ale teď už je to v pořádku.
A miluju tě, přísahám, že je to pravda.
Nemůžu bez tebe žít.
Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.
Sbohem lásko.
Sbohem kamarádko
Byla jsi jediná.
Byla jsi pro mě jediná.
Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.
Sbohem lásko.
Sbohem kamarádko
Byla jsi jediná.
Byla jsi pro mě jediná.
And I still hold your hand in mine.
In mine when I'm asleep.
And I will bare my soul in time,
when I'm kneeling at your feet.
Stále držím tvou ruku v mé.
Svírám jí, zatímco usínám.
Vleču s sebou svou duši,
zatímco klečím u tvých nohou.
Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.
Sbohem lásko
Sbohem kamarádko
Byla jsi jediná.
Byla jsi pro mě jediná.
Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.
Sbohem lásko.
Sbohem kamarádko
Byla jsi jediná.
Byla jsi pro mě jediná.
I'm so hollow, baby, I'm so hollow.
I'm so, I'm so, I'm so hollow.
I'm so hollow, baby, I'm so hollow.
I'm so, I'm so, I'm so hollow..
Jsem tak prázdný, baby, jsem tak prázdný.
Jsem tak, jsem tak, jsem tak prázdný.
Jsem tak prázdný, baby, jsem tak prázdný.
Jsem tak, jsem tak, jsem tak prázdný..

Text přidala Janulinka65

Text opravil Badmaniak

Videa přidali prorok10, ison

Překlad přidala tereesek

Překlad opravil Badmaniak

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Chasing Time: The Bedlam Sessions

Reklama

James Blunt texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.