Playlisty Akce
Reklama

Satisfaction - text, překlad

playlist Playlist
I can't get no satisfaction
I can't get no girly action
But I try, oh I try, oh I try, oh I try
I can't get me no, I can't get me no
Nemůžu se uspokojit
Nemůžu se uspokojit
Ale snažím se, oh snažím, oh snažím, oh snažím
Ale nemůžu, nemůžu
When I'm driving around the world
And I'm doing things like I'm trying to shake
Like I'm trying to make some girl
Baby said, "Baby, come back, maybe next week"
Když jezdím kolem světa
A dělám věci jako že se snažim šokovat
Jako že se snažim sbalit ňákou holku
A ona řekla: "Miláčku vrať se, možná příští týden"
Oh, can't you see I'm on a losin' streak?
I can't get me no, no satisfaction
I said no, no, no
Oh, copak nevidíš moji řadu neúspěchů?
Nemůžu, nemůžu se uspokojit
Říkám, že ne, ne, ne
When I'm watchin' my TV
And a man comes on and tells me
How white my shirts can be
But he can't be a man 'cause he doesn't smoke
Když se koukám na televizi
A příde tam chlápek a povídá
Jak bílé moje tričko může být
Ale on nemůže být mužem, páč nekouří
The same kind of cigarettes as me
I can't get me no, can't get me no feel good
I can't feel alright now, I can't feel alright
I can't feel pretty good
Ten samý druh cigaret jako já
Nemůžu, nemůžu se cítit dobře
Teď se nemůžu cítit v pohodě, nemůžu se cítit v pohodě
Nemůžu se cítit dost dobře
Just another fraction, I need some satisfaction
Just a little satisfaction, feel it make me feel good now
Another fraction just a little satisfaction
Just to make me feel good now
Jen další kousek, potřebuju nějaké uspokojení
Jen trochu uspokojení, cítím, díky tomu se teď cítím dobře
Další kousek, potřebuju nějaké uspokojení
Jen abych se teď cítil dobře
You gotta give me
You gotta give me satisfaction
Gotta get some satisfaction
Gotta get some satisfaction
Musíš mi poskytnout
Musíš mi poskytnout uspokojení
Musím se nějak uspokojit
Musím se nějak uspokojit
When I'm drivin' in my car
And a man comes on the radio
And he's talkin' more and more
About some useless information
Když řídím auto
A v rádiu je ňákej chlápek
A furt a furt říká
Ňáký zbytečný informace
Supposed to drive my imagination
I can't get me no, no satisfaction
Said, I can't get me no, no satisfaction
No satisfaction, no satisfaction, no satisfaction
Měl by podnítit mou představivost
Nemůžu, nemůžu se uspokojit
Řekl jsem, že se nemůžu, nemůžu uspokojit
Žádné uspokojení, žádné uspokojení, žádné uspokojení
Said, I can't get me some, you gotta gotta get me some
You gotta get me satisfaction, just a little satisfaction
Just a little satisfaction
(Satisfaction, satisfaction, satisfaction)
Satisfaction, satisfaction)
(Oh yeah, ha ha ha ha ha)
Řekl jsem, že se nemůžu, ty mi musíš, musíš nějaký poskytnout
Musíš mi poskytnout uspokojení, jen trochu uspokojení
Jen trochu uspokojení
(Uspokojení, uspokojení, uspokojení)
Uspokojení, uspokojení)
(Oh yeah, ha ha ha ha ha)
Hey, just a little satisfaction that's all I need
Just a little satisfaction that's all you need
Just a little satisfaction
Hey, how would you like a little satisfaction?
Hej, jen trocha uspokujení, toť vše, co potřebuju
Jen trocha uspokujení, toť vše, co potřebuješ
jen trocha uspokujení
Hej, chtěla bys trochu uspokojení?

Text přidala aknel95

Videa přidala aknel95

Překlad přidala aknel95

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Outsideinside

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.