Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Sometimes it's hard just to breathe
With all this load on your heart
Reveal your innermost to me
Just take a leap in the dark
Leap in the dark, yeah
Někdy je těžké se jen nadechnout
S tou vší zátěži v tvém srdci
Ukaž mi své vnitřní já
Pojďme se projít do tmy
Projít se do tmy, jo
Listen up
I need some shelter from the light (from the light)
A secret place to hide (to hide)
Where all my dreams come alive
Darkness doesn't scare me
Poslouchej
Potřebuju nějakou ochranu před světlem (před světlem)
Tajné místo kam se schovat (kam se schovat)
Kde se všechny mé sny stanou skutečností
Temnoty se nebojím
Deep with the shadow there's a place
Where I can finally unfold
And I can set myself free
Darkness doesn't scare me
Hluboko ve stínu je tu místo
Kde se mohu konečně odhalit
A mohu se uvolnit
Temnoty se nebojím
No, I don't want to be standing in the spotlight
Oh people looking for something they could dislike
Oh I run run run into the night
Ne, nechci stát ve světle reflektorů
Oh lidi hledající něco co se jim na mně nelíbí
Oh já běžím běžím běžím do tmy
Cause in the dark all cats are grey
And everybody's just the same
When all the colors fade away
Come grab my hand, I'll take you there
Cause in the dark our eyes can't see
And ain't nobody's judging me
So I can be who I want to be
I can show you my world baby, yeah
Let's take a leap in the dark
Leap in the dark
Leap in the dark
Protože ve tmě jsou všechny kočky šedé
A každý je úplně stejný
Když všechny barvy zaniknou
Vezmi mě za ruku, vezmu tě tam
Protože ve tmě naše oči nevidí
A nikdo mě nesoudí
Takže můžu být tím kým chci
Mohu ti ukázat můj svět, zlato, jo
Pojď se projít do tmy
Projít se do tmy
Projít se do tmy
Just like a creature of the night (of the night)
I'm hiding from the light (from the light)
I keep myself out of sight
Darkness doesn't scare me
Jako noční stvoření (noční)
Schovávám se před světlem (před světlem)
Zůstávám pryč z dohledu
Temnoty se nebojím
Far beyond the twilight there's a world
Where all my inhabitation's gone
Follow me I'll tak the lead
Darkness doesn't scare me
Daleko za stmíváním je svět
Kam všichni mí obyvatelé zmizeli
Následuj mě, převezmu vedení
Temnoty se nebojím

Text přidala Lali4

Text opravila Lali4

Video přidala Nikeda_W

Překlad přidala Lali4

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Blind Eyed [Anna Blue & Damien Dawn]

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.