Playlisty Kecárna
Reklama

Unforgiven - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

You've got your secrets locked inside,
you've got them hidden so well
I'm gonna break down all your walls and
find out what you won't tell
Svá tajemství máš zamčená uvnitř
máš je tak dobře skryta
Zničím všechny tvé zdi
a zjistím, co nechceš říct
I know you think you're the coined
slogan of the master disguise
Let's go right through into the bullshit,
I see all of your lies
Já vím, myslíš, že budeš
heslem mistra v maskování
Pojďme přímo skrz do keců
Vidím všechny ze tvých lží
I draw my guard, you play your card,
you dug a hole in my skin
You cut me deep and watched me
bleed while you maintained innocence
Kreslím svoje stáže, hrála jsi svojí kartu
vykopala jsi díru do mojí kůže
Rozřízla si mě hluboko a sledovala mě
krvácet zatímcos předstírala nevinnost
Fixing your lies, your filthy lies,
the truth is here on you face
You keep in mind that I'm not blind,
my memories can't be erased
Napravím tvé lži, tvé špinavé lži
pravda je tady, ve tvé tváři
Zadržuješ to v mysli, já nejsem slepý
moje vzpomínky nemůžou být vymazány
You took your love and
wasted all of it
On someone, who could
care less for you
Vzalas lásku a
všechnu jí plýtváš
Na někoho, kdo by
o tebe nestál
I give my word,
everything I said
Came directly from my heart,
it's true
Vyjadřuju svá slova,
vše jsem řekl
Přišla přímo z mého srdce,
je to pravda
Don't think I won't forget the things you've done
Don't think you won't regret forbidding fun
I've drawn my love with you in the sand
Right now I know you are the one, who is unforgiven
Nemysli si,že zapomenu, co jsi udělala
Nemysli si,že nebudeš litovat zakázané zábavy
Do písku kreslím mojí lásku k tobě
Právě teď už vím,že ti jsi jediná, komu nejde odpustit
Unforgiven!
Unforgiven!
Neodpustitelný!
Neodpustitelný!
You walked me to the gates of heaven,
now I'm burning in hell
Took something pure and true, and
turning into something to sell
Vedeš mě k bráně nebeské
teď hořím v pekle
Vzít něco čistého a pravdivého,
A změnit to v něco na prodej
Can you live with yourself, just think
about what you have done
This is about the game that you play
not the game that you won
Můžeš ze sebou žít, je přemýšlej
o tom co jsi udělala
Tohle je o hře, kterou hraješ
hře, kterou si nevyhraješ
You think you're slick but here's the trick
I'll always know more than you know
You choose your fate, whose masquerade
is done when you walk out the door
Myslíš, že jsi brilantní, ale tady je trik
Vždy budu vědět víc než víš ty
Můžeš zvolit svůj osud, jehož maškaráda
je hotová, když jdeš ven
Don't justify your bullshit lies,
it's so obvious that you're fake
Who's fooling who? I know the truth,
this drama is more than I can take
Neodůvodňuj si kecy lžimi
je tak jasné, že jsi falešná
Kdo koho klame? Já znám pravdu
tohle drama je víc než zvládnu
You took your love and
wasted all of it
On someone, who could
care less for you
Vzalas lásku a
všechnu jí plýtváš
Na někoho, kdo by
o tebe nestál
I give my word,
everything I said
Came directly from my heart,
it's true
Vyjadřuju svá slova,
vše jsem řekl
Přišla přímo z mého srdce,
je to pravda
Don't think I won't forget the things you've done
Don't think you won't regret forbidding fun
I've drawn my love with you in the sand
Right now I know you are the one, who is unforgiven
Nemysli si,že zapomenu, co jsi udělala
Nemysli si,že nebudeš litovat zakázané zábavy
Do písku kreslím mojí lásku k tobě
Právě teď už vím,že ti jsi jediná, komu nejde odpustit
You had your fun with all that was forbidden
You are the one who is unforgiven
Tvoje zábava byla se vším zakázaným
Ty jsi jediná, komu nejde ospustit
GO! JDI!!!
You took your love and
wasted all of it
On someone, who could
care less for you
Vzalas lásku a
všechnu jí plýtváš
Na někoho, kdo by
o tebe nestál
I give my word,
everything I said
Came directly from my heart,
it's true
Vyjadřuju svá slova,
vše jsem řekl
Přišla přímo z mého srdce,
je to pravda
Let it go
just let go
You'll be fine on your own (x2)
Nech to být
jen nech jít
Budeš v pohodě na vlastní pěst (x2)
Unforgiven!
Unforgiven!
Neodpustitelný!
Neodpustitelný!

Text přidala CrazyDesi-re

Text opravila CrazyDesi-re

Video přidala CrazyDesi-re

Překlad přidala CrazyDesi-re

Překlad opravila CrazyDesi-re

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Evolution

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.