Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

The Right To Love! - text, překlad

playlist karaoke

Every man, woman, and child
Seeks equal justice
Equal opportunities
Equal dignity
Without discrimination
Regardless of race, sex, religion
se**** preference or social status
When you were born
You were born with the same
human rights as everyone else
You have the right to live
You were born free and equal
To have freedom and choice of religion
And freedom of expression
All men and women are created equal

Love is love
it lives through it all
Hate is all alone
it makes you very small
We are one
and one for everyone
So take my hand
and open your heart to love
Love is kind
so put aside you hate
Love is meek.. a closed mind
Will only make you weak

Land of the free
Home of the brave
Locked without a key
An American slave
The only person you need to
Prove your love to
Is the person who feels the
same about you

Don't you think love is
worth fighting for
Do you wanna live for
something more
We all deserve
the right to love
Fight! For! Love!

Open your mind to
something big..
Step out of the world
in which you live..
Realize we all have
the right to love..
Fight! For! Love!

Stop the war
Put division to an end
Break free for the faith you believe in
The only person you need to
prove your love to
Is the person who feels
the same about you
Liberty and justice for all
United as one we stand tall
Liberty and justice for all
United as one..united as one!

Don't you think love is
worth fighting for
Do you wanna live for
something more
We all deserve
the right to love
Fight! For! Love!

Open your mind to
something big
Step out of the world
in which you live
Realize we all have
the right to love
Fight! For! Love!

Those who fight today
Against torture, poverty,
and discrimination
Are not gianst or super heroes
They're people.. kids, mothers,
fathers, teachers
Free thinking individuals
who refused to be silent
Who realize human rights are not
history lessons

They're not words on a page
They're not speeches or commercials
or P.R. campaigns
They are choices we make
every single day as human beings
They're our responsibilities
we all share
To respect each other
To help each other
To protect those in need

UNITY!

Text přidala CrazyDesi-re

Text opravila CrazyDesi-re

Video přidala CrazyDesi-re

Každý muž, žena a dítě
usilují o rovnoprávnost
rovnocenné šance
rovnocennou důstojnost
bez diskriminace
Bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženství,
sexuální orientaci nebo společenské postavení..
Když jste se narodili,
narodili jste se se stejnými
lidskými právy jako kdokoli jiný
Máte právo žít
Narodili jste se volní a oprávnění
mít svobodu a jakékoli vyznání
a svobodu vyjádření
Všichni muži a ženy byli stvořeni sobě rovni

Láska je láska
když přežívá i přes to všechno
Nenávist zůstává úplně sama
dělá tě to velmi malým
Jsme jeden
a jsme jeden za všechny
Tak mě vezmi za ruku
a otevři své srdce lásce
Láska je laskavá
tak nech nenávist vyprchat
Láska je poddajná.. uzavřená mysl
Tě jen oslabí

Země volnosti
Dům odvahy
Zamčené bez klíče
Americký otrok
Jediná osoba, kterou potřebuješ,
Abys dokázal, že můžeš milovat
Je osoba, která cítí
To samé k tobě

Nemyslíš, že za lásku
stojí za to bojovat?
Chceš žít pro
něco víc?
Všichni si zasloužíme
právo milovat
Bojuj! Pro! Lásku!

Otevři svou mysl
nečemu velkému
Vystup ze světa,
ve kterém žiješ
Uvědom si, že všichni máme
právo milovat
Bojuj! Pro! Lásku!

Zastav válku,
skonči nejednotnost
Osvoboď se pro víru, ve kterou věříš
Jediná osoba, kterou potřebuješ,
abys dokázal, že můžeš milovat
Je osoba, která cítí
to samé k tobě
Svoboda a spravedlnost pro všechny
Společně jako jeden stojíme vysoko
Svoboda a spravedlnost pro všechny
Společně jako jeden.. společně jako jeden!

Nemyslíš, že za lásku
stojí za to bojovat?
Chceš žít pro
něco víc?
Všichni si zasloužíme
právo milovat
Bojuj! Pro! Lásku!

Otevři svou mysl
nečemu velkému
Vystup ze světa,
ve kterém žiješ
Uvědom si, že všichni máme
právo milovat
Bojuj! Pro! Lásku!

Ti, kteří dnes bojují
proti mučení, chudobě
a diskriminaci
Nejsou obři nebo superhrdinové
Jsou to lidé.. děti, matky, otcové, učitelé
Svobodomyslnost jedinců,
kteří odmítli mlčet
Ti kdo si uvědomí, že lidská práva nejsou
historické lekce

Práva nejsou slova na listu papíru
Nejsou projevy nebo reklamy
nebo P.R. kampaně
Jsou to možnosti, které máme
každý den, jako lidské bytosti
Jsou naše odpovědnost, kterou
všichni sdílíme,
respektujeme se,
pomáháme si,
pro ochranu těm, kteří potřebují

JEDNOTA!

Překlad přidala CrazyDesi-re

Překlad opravila CrazyDesi-re

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.