Playlisty Kecárna
Reklama

Lovestruck - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

You are my everything,
You taught me how to sing.
You took a chance on me,
And now my heart has seen.
You have the golden key,
That simply sets me free.
You are my only hope,
The one I need the most...
Jsi moje všechno
Učila jsi mě jak zpívat
Dala jsi mi šanci
A teď bylo vidět mé srdce
Máš zlatý klíč
Který mě jednoduše osvobozuje
Jsi má jediná naděje
Ta kterou nejvíc potřebuju...
You are my light in dark,
The ever-shining spark.
You are my other half,
You always make me laugh.
You are my dearest friend,
Forever 'till the end.
We're simply meant to be,
For it is plain to see...
Jsi světlo ve tmě
Vždy zářící jiskra
Jsi má druhá polovina
Vždy mě rozesmíváš
Jsi můj nejdražší přítel
Navěky až do konce
Jednoduše jsme měli být
To je jasně vidět...
Falling, falling, falling, falling
Falling, falling, falling, falling
Padám, padám, padám, padám
Padám, padám, padám, padám
I'm so in love with you,
(It's a LoveStruck!)
And all the things you do
(It's a LoveStruck!)
I know this can't be true...
(It's a LoveStruck!)
Jsem do tebe zamilovanej
(Je to zaláskování)
A všechno co děláš
(Je to zaláskování)
Vím, že to nemůže být pravda...
(Je to zaláskování)
I'm a servant in hell,
Until you cast this evil spell.
Jsem služebník pekel
Dokud nesešleš tohle zlé kouzlo
I'm so in love with you,
(It's a LoveStruck!)
And all the things you do
(It's a LoveStruck!)
I know this can't be true...
(It's a LoveStruck!)
Jsem do tebe zamilovanej
(Je to zaláskování)
A všechno co děláš
(Je to zaláskování)
Vím, že to nemůže být pravda...
(Je to zaláskování)
La, la, la, la
La, la, la, la
Love Struck.
La, la, la, la
La, la, la, la
Zaláskování
I can't see myself without you,
Even now that I've had a taste.
Every time I close my eyes,
I feel you lips,
I see your face.
I'm taking back,
Every hateful thing I've ever said about Love
I realise I need it,
And maybe you're the one...
Nemůžu se bez tebe vidět
I když teď jsem měl chuť
Pokaždé zavírám oči
Cítím tvé rty
Vidím tvou tvář
Beru zpět
Každou nenávistnou věc, kterou jsem kdy o lásce řekl
Uvědomuju si, že ji potřebuju
A možná jsi ta pravá...
I only smile,
When I'm with you.
I've spent all day,
Missing you.
I'm LoveStruck,
In your head,
Every though,
Every breath.
You've turned this boy,
Into a man,
I'll promise I'll love you,
Like no one can,
Here we are,
Hand-in-hand,
My drink at you,
Now I'm your man...
Jen se směju
Když jsem s tebou
Strávil jsem celý den
Postrádáním tě
Jsem zaláskovanej
Ve tvé hlavě
Každá myšlenka
Každý dech
Změnila jsi tohoto chlapce
V muže
Slíbím ti, že tě budu milovat
Jako nikdo jiný
Tady jsme
Ruku v ruce
Můj drink na tebe
Teď jsem tvůj muž...
Falling, falling, falling, falling
Falling, falling, falling, falling
Padám, padám, padám, padám
Padám, padám, padám, padám
I'm so in love with you,
(It's a LoveStruck!)
And all the things you do
(It's a LoveStruck!)
I know this can't be true...
(It's a LoveStruck!)
Jsem do tebe zamilovanej
(Je to zaláskování)
A všechno co děláš
(Je to zaláskování)
Vím, že to nemůže být pravda...
(Je to zaláskování)
I'm a servant in hell,
Until you cast this evil spell.
Jsem služebník pekel
Dokud nesešleš tohle zlé kouzlo
I'm so in love with you,
(It's a LoveStruck!)
And all the things you do
(It's a LoveStruck!)
I know this can't be true...
(It's a LoveStruck!)
Jsem do tebe zamilovanej
(Je to zaláskování)
A všechno co děláš
(Je to zaláskování)
Vím, že to nemůže být pravda...
(Je to zaláskování)
La, la, la, la
La, la, la, la
Love Struck.
La, la, la, la
La, la, la, la
Zaláskování
I want to scream into this world,
That you are my one and only girl
I'm falling full-fledged in-love with you,
Before I fall I fall in love with you...
Chci křičet do tohoto světa
Že jsi má jedna a jediná holka
Padám plnohodnotně do lásky
Než se do tebe zamiluju...
So in love with you...
So in love with you...
Takže jsem do tebe zamilovanej...
Takže jsem do tebe zamilovanej...
I'm falling...
I'm falling...
I'm falling...,
In love...
Padám...
Padám...
Padám...
Do lásky...
LoveStruck! Zaláskování!
I'm so in love with you,
(It's a LoveStruck!)
And all the things you do
(It's a LoveStruck!)
I know this can't be true...
(It's a LoveStruck!)
Jsem do tebe zamilovanej
(Je to zaláskování)
A všechno co děláš
(Je to zaláskování)
Vím, že to nemůže být pravda...
(Je to zaláskování)
I'm a servant in hell,
Until you cast this evil spell.
Jsem služebník pekel
Dokud nesešleš tohle zlé kouzlo
I'm so in love with you,
(It's a LoveStruck!)
And all the things you do;
(It's a LoveStruck!)
I know this can't be true...
(It's a LoveStruck!)
Jsem do tebe zamilovanej
(Je to zaláskování)
A všechno co děláš
(Je to zaláskování)
Vím, že to nemůže být pravda...
(Je to zaláskování)
La, la, la, la
La, la, la, la
Love Struck.
La, la, la, la
La, la, la, la
Zaláskování
Cupid got me when I let down my guard
Who knew it was this great,
Who knew I fell this hard..
We can run away,
And never look back:
Forget about our past,
The future's what we have
Amor mě dostal, když jsem propustil stráž
Kdo věděl, že to bude tak velké?
Kdo věděl, že spadnu tak tvrdě...
Můžeme utéct
A nikdy se neohlédnout:
Zapomeň na naši minulost
Budoucnost je to, co máme

Text přidala Crazy_Star

Text opravila Eva01

Video přidala Denasha

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Epic

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.