Playlisty Kecárna
Reklama

Don't Want To Be Like You - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I feel like you see right through me
And never ever really knew me
Don't wanna be around when you start to fall
Cítím se, jako kdybys viděla přímo skrz mě
Ale nikdy mě neznala
Nechci být nablízku, když začneš padat
I've got to follow all of my dreams
Got to figure out what this life means
Don't wanna be around when you fall
Musím následovat všechny mé sny
Musím zjistit, co tenhle život znamená
Nechci být na blízku až spadneš
They say that life's an open book
Turn the page and take another look
You can't judge me by my cover
It's not watch a see but what you discover
Říkají, že tenhle život je otevřená kniha
Otoč stránku a znovu se podívej
Nemůžeš mě soudit podle mého obalu
To není to, co vidíš, ale to co objevíš
Can't push me down, it'll come around
Everything that you put me through
I-I-I-I-I don't want to be like you...
Nemůžeš mě ponížit, to příjde kolem
To všechno díky mě
N-n-n-n-nechci být jako ty...
I may be different but I'm beautiful
Every diamond's individual
Everyone shines in their own way
Můžu být jiný, ale já jsem skvělý
Každý diamant je jiný
Každý září svým vlastním způsobem
Kaleidoscopes have many different colors
I'll never be just like all the others
Gotta open your mind, I'll prove you wrong
Kaleidoskopy mají spoustu různých barev
Ale já prostě nikdy nebudu jako všichni ostatní
Otevři svou mysl, dokážu, že se mýlíš
They say that life's an open book
Turn the page and take another look
You can't judge me by my cover
It's not watch a see but what you discover
Říkají, že tenhle život je otevřená kniha
Otoč stránku a znovu se podívej
Nemůžeš mě soudit podle mého obalu
To není to, co vidíš, ale to co objevíš
Can't push me down, it'll come around
Everything that you put me through
I-I-I-I-I don't want to be like you...
Nemůžeš mě ponížit, to příjde kolem
To všechno díky mě
N-n-n-n-nechci být jako ty...
They say the grass in greener on the other side
But from where I'm standing it looks just fine
I'll always be an outcast; I'll never get in line
You keep on living your life and I'll live mine
Říkají, že tráva je na druhé straně zelenější
Ale tam, kde stojím já to vypadá dobře
Vždy budu vyhnanec; Nikdy nezůstanu v řadě
Žij dál svůj život a já budu žít svůj
Can't judge me by my cover
You can't judge me by my cover
It's not watch a see but what you discover
Nemůžeš mě soudit podle mého obalu
Nemůžeš mě soudit podle mého obalu
To není to, co vidíš, ale to co objevíš
Can't push me down, it'll come around
Everything that you put me through
I-I-I-I-I don't want to be like you...
Nemůžeš mě ponížit, to příjde kolem
To všechno díky mě
N-n-n-n-nechci být jako ty...
You can't judge me by my cover
It's not watch a see but what you discover
Nemůžeš mě soudit podle mého obalu
To není to, co vidíš, ale to co objevíš
Can't push me down, it'll come around
Everything that you put me through
I-I-I-I-I don't want to be like you...
Nemůžeš mě ponížit, to příjde kolem
To všechno díky mě
N-n-n-n-nechci být jako ty...
Don't want to be like you...
Don't want to be like you...
Nechci být jako ty...
Nechci být jako ty...

Text přidala CrazyDesi-re

Text opravila anushinka

Videa přidala CrazyDesi-re

Překlad přidala CrazyDesi-re

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Anthem Of The Outcast (EP)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.