Playlisty Kecárna
Reklama

My Life (feat. Ceekay Jones) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

My life, my life. Yeah, yo, yo.Můj život, můj život. Jo, jo, jo.
Pump this tape in the deck, place the key in ignition.
We won't wait in the red light, only green's in my vision.
Yeah, journey to the mind again, aboard the brain.
These feathers make me levitate in waterfalls of pain.
Keep your fortune and your fame, mate, I'm chillin on a tree branch.
Laughin at the squares drawin perfect circles free-hand.
We kill the doubt, the path, the vine is limitless.
My rhyme is the reason that they can't define the pyramids.
Travel at the speed of light with Ceekay Jones,
with full faith of where this freeway goes.
A spectrum of colors, it's like our time
has come to ride high til we fly through that rising sun.
Čerpadlo tato pásku na palubě, umísti klíč do zapalování.
Nebudeme čekat na červené světlo, pouze zelená, je mou vizí.
Jo, opět cesta do mé mysli, na palubu mozku.
Toto peří mě nadnáší ve vodopádech bolesti.
Udržuj své štěstí a svou slávu, kámo, odpočívám na větvích stromu.
Smát se na náměstích, kreslit dokonalé kruhy volnou rukou.
Zabijeme pochybnost, cesta, neomezená réva.
Můj rým je důvod, proč nemohou definovat pyramidy.
Cestovat rychlostí světla s Ceekay Jones,
s plnou vírou, pokud pojedeme po dálnici.
Spektrum barev, je to jako za naší doby,
přišel vysoko létat, přes vycházející slunce.
Baby, it's a new day,
drivin on the through way,
all I see is bright green lights.
Forget what you were coming,
no that shit ain't for me,
I'ma just live my life.
Baby, je to nový den,
jedeme po cestě přes,
vše, co vidím, je jasně zelené světlo.
Zapomeň na to, co se blíží,
ne, tohle není pro mě,
Prostě si žít svůj život.
My life, it's my life, it's my life.
I do what I want, I do what I want to do.
My life, my life, my life, my life.
My life, my life, my life, my life.
My life, my life, my life, my life.
I do what I want, I do what I want to do.
Můj život, to je můj život, je to můj život.
Dělám to, co chci, dělám to, co chci dělat.
Můj život, můj život, můj život, můj život.
Můj život, můj život, můj život, můj život.
Můj život, můj život, můj život, můj život.
Dělám to, co chci, dělám to, co chci dělat.
When I wake each day, it's like a new timeless moment.
The chance to steer you dry as soon as your eyelids open.
I push back the path that tipped the scales
and made it to the sea in time to catch my shipped had sailed.
Played the game my way, with my mind in the zone like Michael.
Recite my diary like I'm flying on a motorcycle.
The easyrider on that road that stretches nations,
life's speeding up and all I feel's acceleration with that wind in my face.
And I got that past in my back, and I got the prize in my eyes,
and I got my passion intact.
So I ride through the night and dream bright into the cosmos.
Now all I see is green lights at every crossroads.
Když jsem se každý den probouzel, bylo to jako nový nadčasový okamžik.
Šance udržet v suchu svoje oční víčka, když jsou otevřená.
Tlačím cestu zpět, která naklonila váhy
a v moři času se oddávám plutí.
Hrát si svou hru na cestě, svou myslí v zóně, jako je Michael.
Recitovat můj deník, jak létám na motorce.
Easyrider na této cestě, která se táhne národy,
život je jako rychlá jízda a vše, co jsem cítil, je zrychlení s tím větrem v tváři.
V mých zádech mě doběhla minulost, a toupla cena v mých očích,
a já mám svou vášeň neporušenou.
Tak jsem jezdil celou noc a sen mě přinášel do vesmíru.
Teď všude vidím zelená světla, na každé křižovatce.
Baby, it's a new day, drivin on the through way,
all I see is bright green lights.
Forget what you were coming,
no that shit ain't for me,
I'ma just live my life.
Baby, to je nový den, jedeme skrze cestu,
vše, co vidím, je jasně zelené světlo.
Zapomeňte na to, co jste se blíží,
no, že hovno není pro mě,
Jsem prostě žít svůj život.
My life, it's my life, it's my life.
I do what I want, I do what I want to do.
My life, my life, my life, my life.
My life, my life, my life, my life.
My life, my life, my life, my life.
I do what I want, I do what I want to do.
Můj život, to je můj život, je to můj život.
Dělám to, co chci, dělám to, co chci dělat.
Můj život, můj život, můj život, můj život.
Můj život, můj život, můj život, můj život.
Můj život, můj život, můj život, můj život.
Dělám to, co chci, dělám to, co chci dělat.
Baby, it's a new day.
My life, it's my life, life, life, life.
Baby, it's a new day.
Baby, to je nový den.
Můj život, to je můj život, život, život, život.
Baby, to je nový den.
Baby, it's a new day, drivin on the through way,
all I see is bright green lights.
Forget what you were coming,
no that shit ain't for me,
I'ma just live my life.
Baby, to je nový den, jedeme skrze cestu
vše, co vidím, je jasně zelené světlo.
Zapomeňte na to, co jste se blíží,
no, že hovno není pro mě,
Jsem prostě žít svůj život.
My life, it's my life, it's my life.
I do what I want, I do what I want to do.
My life, my life, my life, my life.
My life, my life, my life, my life.
My life, my life, my life, my life.
I do what I want, I do what I want to do.
Můj život, to je můj život, je to můj život.
Dělám to, co chci, dělám to, co chci dělat.
Můj život, můj život, můj život, můj život.
Můj život, můj život, můj život, můj život.
Můj život, můj život, můj život, můj život.
Dělám to, co chci, dělám to, co chci dělat.

Text přidala pes

Text opravil robajzzz

Video přidala pes

Překlad přidala LucinkaSKS

Překlad opravila LucinkaSKS

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Circus In The Sky

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.