Playlisty Akce
Reklama

Bomb Like Banksy - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I want it, and they need it
I stay on it, it's no secret
So I talk to you through telekinesis
Then bomb like Banksy, you better believe it
(x2)
Já to chci, oni to potřebují
Stojím si za tím, to není tajemství
Tak s tebou mluvím skrz telekinezi
Pak bombarduj jako Banksy, radši tomu věř
(2x)
[Eso]
See I did it for you, I did it for myself
I did it for the crew and when we did it, it was felt
Being phoney is the only fucking image that'll sell
In a room full of mirrors, taking pictures of yourself
So I hit 'em with the belt like Pootie Tang
Tell 'em pull your finger out and introduce my gang
MC's, art freaks, DJ's, dreamers
Storytellers, trippers that preach that freedom
Smokers, painters, lovers of the music
Your fam, your clan, the hustle for improvement
The lights, the mics, the roof's on fire
Set that stage ablaze and Krush Grooves all night
I'm that little bugger with a boom box banging
If ya can't hang, better move on Madam
Cuz every moment is honestly magic
Like South Park writers at the Oscars on acid
[Eso]
Víš, udělal to já pro tebe, udělal jsem to pro sebe
Udělal jsem to pro bandu a když jsme to udělali, byl to pocit
Být falešní je ten jedinej zasranej obrázek co vidíme
V pokoji plnym zrcadel, fotit kurva sám sebe
Tak jsem je praštil páskem jako Pootie Tang
Řekni jim, vztyč tvůj prst a představ můj gang
MC's, magoři do umění, DJ'S a snílci
Vypravěči, cestovatelé co kážou svobodu
Kuřáci, malíři, milovníci hudby
Tvá pověst, tvůj klan, tvůj pokrok dopředu
Světla, mikráky, střecha nám hoří
Vidíš tu stage hořet a Krush Grooves celou noc
Jsem ten malej buzík s výpraskem Boom Box
Pokud nedokážeš vydržet, radši buď dál dámička
Protože každej moment je upřímně kouzelnej
Jako scénaristi South Parku a Oscaři na LSD
I want it, and they need it
I stay on it, it's no secret
So I talk to you through telekinesis
Then bomb like Banksy, you better believe it
(x2)
Já to chci, oni to potřebují
Stojím si za tím, to není tajemství
Tak s tebou mluvím skrz telekinezi
Pak bombarduj jako Banksy, radši tomu věř
(2x)

[Bliss]
As a kid, shit, I'd like to challenge what my limit is
And with that pencil, used to draw a lot of images
Now I draw on the mental with the pencil
But it's the words it writes that serve to paint what the picture is
The lyricist and art is like autumn, is fall
So these songs are like the drawings that we bomb on the wall
Catch the array spray in Jonathan's view mode
Breaking out this island like it's Robinson Crusoe
Blue ocean hungy, rock spots, and bungee
Then we're back again, it's like hopscotch with countries
My crew's n the move in 1 jet, we're flying
With my sights set on that sunset horizon
Sipping sake with Mr Miyagi
Dropping crane kicking, knock you out, wisdom of Gandhi
Facing my fears head on, so I'm into the fray
When it's black and I'm white it's like the end of The Grey, let it play

[Bliss]
Jako dítě, hovno, rád jsem testoval svý limity
A s tou tužkou, jsem si maloval spoustu obrázků
Teď maluju na toho mentála s tou samou tužkou
Ale jsou to ty slova co pomáhají tvořit barvu, která je na obrázku
Textaři a umění jsou jako podzim, je to listoPÁD
Takže tyhle písničky jsou jako kresby který bombíme na zeď
Chytni ty seskupený spreje v Jonathanově pohledu
Zabydluje tenhle ostrov jako Robinson Crusoe
Modrej oceán, místa po šutrech a bungee
Pak se vrátíme je to jako hrát panáka s jinejma zeměma
Moje banda a pohyb v tryskáči 1, lítáme
S mýma stehnama namířenýma na ten západ slunce
Srkat saké s panem Miyagi
Pouštění beden, kopaní, vyřadit tě, moudrost jak od Gándího
Čelit mým strachům, jo tak jsem pro tuhle rvačku
Když je to černý a já jsem bílej je to jako konec Šedýho, nechme je hrát
I want it, and they need it
I stay on it, it's no secret
So I talk to you through telekinesis
Then bomb like Banksy, you better believe it
(x4)
Já to chci, oni to potřebují
Stojím si za tím, to není tajemství
Tak s tebou mluvím skrz telekinezi
Pak bombarduj jako Banksy, radši tomu věř
(4x)

Text přidal Johny97

Video přidal Johny97

Překlad přidal Johny97

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Circus In The Sky

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.