Kecárna Playlisty
Reklama

War Of The Thrones - text, překlad

playlist Playlist
Nothing will grow here
Icy fields - blackened sorrow
Legacy of a lost mind
Feed my void
What you're waiting for
Tady už nic neporoste
Ledová pole zčernalá smutkem
Dědictví pomatené mysli
Nakrm mou prázdnotu
Tak na co čekáš?
I'm too late
It is more than a game
The river reveals
Now I'm in between these lines
I cannot escape it seems
Sail on, my friend
Jdu příliš pozdě
Je to víc než jen hra
Řeka se ukazuje
Nyní jsem mezi hranicemi
Zdá se, že nemohu utéct
Pluj dál, můj přiteli
All I ever feel is
All I ever see is
Walls they fall
When the march of the Others begins
Vše co jsem kdy cítil
Vše co jsem kdy spatřil
Stěny padnou
Když začne pochod Jiných
All I ever feel is
All I ever see is
Rise and fall
When the War of the Thrones shall begin
Vše co jsem kdy cítil
Vše co jsem kdy spatřil
Vzestup a pád
Když Válka o Trůny má začít
While I sit there in silence
Come and talk to me
I can't free my mind
It is all I'm begging for
Zatím co tady tiše sedím
Pojď ke mně a povídej
Nemohu osvobodit svou mysl
I když je to to jediné oč žádám
While I sit there in silence Zatím co tady tiše sedím
Will it ever end?
Will I find what I'm longing for?
Will I ever walk out of shadows so grey?
I'm condemned, I am hallowed
Icy fields they won't hurt anymore
Skončí to někdy?
Najdu někdy to po čem toužím?
Vykročím někdy z šedivých stínů?
Jsem odsouzen k smrti, Jsem uctíván
Ledová pole již nikdy neublíží
Will you walk with me?
Any further
There at world's end
It's me
I sing
Budeš kráčet se mnou?
ještě někdy
Tam na konci světa
Jsem to já
kdo zpívá
I cannot escape it seems
Sadly I sing
Zdá se, nemohu uniknout
Smutně zpívám
All I ever feel is
All I ever see is
Walls they fall
When the march of the Others begins
Vše co jsem kdy cítil
Vše co jsem kdy spatřil
Stěny padnou
Když začne pochod těch Dalších
All I ever feel is
All I ever see is
Rise and fall
When the War of the Thrones shall begin
Vše co jsem kdy cítil
Vše co jsem kdy spatřil
Vzestup a pád
Když Válka o trůny má začít
Away
Watch the river it flows
Now and ever
I cannot believe in more
And now my time will come
Carry on
Daleko
Pohleď na řeku jak plyne
Nyní a navždy
V nic jiného věřit nemohu
A nyní přijde můj čas
Pokračuj dál
Will I ever learn from the past?
Will I fade away?
Will I ever stay where the shadows will grow?
There is luck at the gallows
I will free my mind
Soon it will show
Poučím se někdy z minulosti?
Nebo vyblednu?
Zůstanu snad tam, kde stíny porostou?
Na šibenicích je štěstí
Osvobodím svou mysl
Brzy se to ukáže
Let it rain
There'll be no spring
My dream is a mirror
It reveals a matter of lies
Ať prší
Jaro už nenastane
Můj sen je zrcadlem
Odhaluje podstatu lží
All I ever feel is
All I ever see is
Rise and fall
When the War of the Thrones will begin
Vše co jsem kdy cítil
Vše co jsem kdy spatřil
Vzestup a pád
Když Válka o trůny začne
All I ever feel is
All I ever see is
Rise and fall
When the War of the Thrones has begun
Vše co jsem kdy cítil
Vše co jsem kdy spatřil
Vzestup a pád
Když Válka o trůny začala
Leave a fee for the tillerman
And the river behind
Zanech poplatek pro kormidelníka
A pro řeku za sebou

Text přidal Rhobar

Videa přidali BlindLady, bedasong

Překlad přidal Tsabo

Překlad opravila Evanlynn

Je zde něco špatně?
Reklama

A Voice in the Dark

Reklama

Blind Guardian texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.