Playlisty Akce
Reklama

Valkyries - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

To the gods of the north I pray
And raise my cup for the fallen ones
Then I cry
In Valhalla they'll sing
Modlím se k severským bohům
a zvedám svůj pohár za padlé,
A potom zakřičím,
Ve Valhalle oni zpívají.
Rain
Red blood keeps pouring down
Come Valkyries, join me on that final ride
Déšť,
Rudá krev stále padá z oblak
Pojďte, Valkýry, přídejte se ke mě na poslední jízdu.
Here I lie bleeding
Odin, I await thee
Zde ležím krvácející.
Odine, očekávám tě.
The battle rages on bitva pokračuje v běsnění
New lines they're weaving
The future, the past and the present
They're one
They will reveal their mask
To show me a way to survive
This bitter war
Nová vlákna oni spřádají
Budoucnost, minulost, přítomnost
jsou jedno
Odhalí svou tvář.
Ukaž mi způsob jak přežít,
Tato trpká válka
Soon it will be over
He will be the one
We'll weave in
And terror will now rule these lands
Brzy tomu bude konec,
On bude zvolený .
Zapleteme se do toho
A strach bude vládnout v této zemi.
When the battle is lost
And the slain ones are chosen
Valkyries will guide us home
When the battle is lost
And the slain ones are chosen
Valkyries will guide us home
Když je bitva ztracená
a padlí jsou zvoleni,
Valkýry nás dovedou domů.
Když je bitva ztracená
a padlí jsou zvoleni,
Valkýry nás dovedou domů.
Destiny
A spinning wheel
The path of glory
Round and round
Come join us
On your final ride to Asgard
Let's move on fast
Allfather awaits
So let's heed the final call
Osud,
točící se kolo,
cesta ke slávě,
dokola a dokola,
pojď, přidej se k nám
Na naší poslední jizdě do Asgardu
pojďme se přesunout rychle.
Otec všeho čeká,
tak pojďme odpovědět na poslední volání.
For now
We leave this world behind
It's over
Prozatím
Necháme tento svět za sebou
je po všem
All glory to the brave Všechna sláva statečným
Still blood will rain
Through storm and fire
Let war winds reign
It's the feast for the crows
Stále krev bude pršet
Skrz bouři a oheň,
nechme větry války vládnout,
je to hostina pro vrány
Follow the light, the light
Just follow the light, the light
Or fade away
Následuj světlo, světlo.
Prostě následuj světlo, světlo,
nebo pohasni
[Bridge]
Soon it will be over
He will be the one
We'll weave in
And terror will now rule these lands

Brzy tomu bude konec,
On bude zvolený .
Zapleteme se do toho
A strach bude vládnout v této zemi.
[Chorus]
When the battle is lost
And the slain ones are chosen
Valkyries will guide us home
When the battle is lost
And the slain ones are chosen
Valkyries will guide us home

Když je bitva ztracená
a zabití jsou zvoleni,
Valkýry nás dovedou domů.
Když je bitva ztracená
a zabití jsou zvoleni,
Valkýry nás dovedou domů.
[Solo: Andre]
We'll keep on weaving
We're crushing through lines
With our battering swords
We're marching on
Assign the brave
To survive
This bitter war
Budeme pokračovat v tkaní,
Prorážíme skrze vlákna osudu
Svými meči,
pochodujeme kupředu,
ukaž statečnost
abys přežil.
Tuto trpkou válku
[Bridge]
Soon it will be over
He will be the one
We'll weave in
And terror will now rule these lands

Brzy tomu bude konec,
On bude vyvolený .
Pleteme se do toho
A strach bude vládnout v této zemi.
[Chorus]
When the battle is lost
And the slain ones are chosen
Valkyries will guide us home
When the battle is lost
And the slain ones are chosen
The Valkyries will guide us home
We'll heed the final call
A call to arms
The Valkyries will guide us home

Když je bitva ztracená
a padlí jsou zvoleni,
Valkýry nás povedou domů.
Když je bitva ztracená
a padlí jsou zvoleni,
Valkýry nás povedou domů.
Vyslyšíme poslední volání,
Volání do zbraně,
Valkýry nás dovedou domů.
Then finally I hear them say
Carry on
For Valhalla awaits you
A konečně je slyším říkat
"nepřestávej".
Nechť Valhalla tě očekává

Text přidal Rhobar

Text opravil duchyni

Video přidal Radosh

Překlad přidal riam172

Překlad opravil duchyni

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

At The Edge Of Time

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.