Kecárna Playlisty
Reklama

Time What Is Time - text, překlad

playlist Playlist
When the moonchild is crying
And silence has broken
The darkest truth
The things she remembered
Had never been her own
Replicant or human
I know the way to show...yeah
What do I see
What will I find
Know the answer inside
It's your last step
Když dítě měsíce pláče
A ticho bylo prolomeno
Nejtemnější pravda
Věci, které si pamatovala
Nikdy nebyly její vlastní
Replikant nebo člověk
Znám způsob jak ukázat...yeah
Co vidím
Co najdu
Zná uvniř odpověď
Je to tvůj poslední krok
Time what is time
I wish I knew how to tell You why
It hurts to know
Aren't we machines
Time what is time
Unlock the door
And see the truth
Then time is time again
Čas co je čas
Přeji si vědět jak Ti říct proč
To bolí když víš
Nejsme stroje
Čas co je čas
Odemkni dveře
A pohleď na pravdu
Potom čas bude čas znovu
Whispering
These dreams were never mine
It's cold inside
It's gone forever
The things he saw
Who can say what's wrong or right
The vision of a free life
His eyes had seen it all
For what
He's asking
The vision, vision, vision
I know it's all a lie
I'll remember his past life
And I'll remember time
Šeptajíce
Tyto sny nikdy nebyly mé
Je to uvnitř chladné
Je to pryč navždy
Věci, které viděl
Kdo může řícz co je špatně nebo dobře
Vize svobodného života
Jeho oči viděly to všechno
Pro co
Se ptá
Vize, vize, vize
Vím, že to všechno je lež
Budu si pamatovat jeho minulý život
A budu si pamatovat čas
What did I see
What have I done
God I knew the answers
When he felt so tired
Co jsem viděl
Co jsem udělělal
Bože já znám odpovědi
Když se cítil tak unavený
Time what is time
Come lock the door don't let me in
I am the one Your destiny
Time what is time
Reality - It hurts me so
When time is time again
Čas co je čas
Pojď zamkni dveře nenechávej mě uvnitř
Jsem ten jeden Tvůj osud
Čas co je čas
Realita - Tak mi ubližuje
Když čas je čas znovu
Look into my eyes
Feel the fear just for a while
I'm a replicant and I love to live
Is it all over now
Only these years
I'll leave but I'm singing
Pohlédni do mých očí
Pociť strach jenom na chvíli
Jsem replikant a miluji žít
Teď je to u konce
Pouze tyto roky
Opustím, ale zpívám
Time what is time
He saw it clearly it's too late
It does not heal but it lets us forget
Time what is time
We'll never know
So don't take care
Then time is time again
Čas co je čas
Viděl to čistě je příliš pozdě
Neléčí to, ale nechává nás to zapomenout
Čas co je čas
Nebudeme nikdy vědět
Tak se nestarej
Potom čas je čas znovu
Should I forget
The way I feel
God he knows how long I tried
Feel there is no reason to cry
I live my life
In fortune dreams forever
Měl bych zapomenout
Způsob jak cítím
Bože on ví jak dlouho jsem se snažil
Cítit tam není důvod brečet
Žiju můj život
Ve snech štěstí navěky

Text přidal M.a.r.t.y.

Video přidal riam172

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama

Somewhere Far Beyond

Reklama

Blind Guardian texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.