Kecárna Playlisty
Reklama

The Throne - text, překlad

playlist Playlist
Get him off the throne
Moreover he's not in control no longer
The King will come, it's over
The game goes on
Dostaňte ho z trůnu,
vždyť již více není ve vedení.
Král přijde, skončí to,
ale tahle hra bude pokračovat.
Someone's waiting on the other side
Trying to get over
Někdo na další straně bude čekat,
snažit se zotavit.
Got to be in this hour Zrovna teď by měl.
There on the other side
We know that someone keeps waiting
Tam na druhé straně
víme, že někdo čeká.
Don't you know your enemy?
Don't you know you're damned?
Neznáš svého nepřítele?
Nevíš, že jsi ztracen?
Release the beast
Set it free
I've come to tell you once more
Don't let him break this seal
But let me tell you once more
Peace shall come
Vypusťte bestii,
osvoboďte ji.
Přišel jsem říct ještě jednou:
Nenechte ho zlomit tu pečeť!
Ale řeknu ještě jednou:
Pokoj přijde.
We must serve the fire
We must confess we are liars
There must be something in the end
Musíme sloužit ohni,
musíme přiznat, že jsme lháři.
Tam na konci něco musí být.
We're the curse
Got to feed it
We must serve the fire
Determination
Blame the light
Jsme kletba,
musíme ji krmit,
musíme sloužit ohni.
Předurčení?
Obviňuj světlo,
For all must burn down in the end protože všichni na konci shoříme.
We must serve the fire
We must serve the fire
Musíme sloužit plameni,
musíme sloužit ohni.
Give us shelter from the storm
Give us hope
Give us shelter from the storm
Give us hope
Dává úkryt před bouří,
dává naději,
dává úkryt před bouří,
dává naději.
Curse the wind
A storm from the north
Comes to divide us
Will deny us
To break your king
Prokletý vítr,
bouře ze severu
nás přišla rozdělit,
popřít,
zlomit našeho krále.
These were dark lands
In a dead world
Rearranged
We brought it into light
A union of the land and king
Byly to temné země
v mrtvém světě...
Přestavěny!
Přivedli jsme je na světlo,
jednotu země a krále.
It's a new world
It is new land
But it ends here
In the here and now
Another failure once again
To je nový svět,
nová země -
nicméně zde končí.
Tady a teď,
opět další selhání.
We will not believe in any word you may say
We will not believe in any word you may say
Neuvěříme ničemu, co můžeš říct,
neuvěříme ani slovu, které řekneš.
Now we can see the enemy
I've come to tell you once more
It's me, I hold the key
But let me tell you once more
Peace shall come
Už vidím nepřítele!
Přišel jsem ještě jednou říct:
Jsem to já, já držím klíč!
Jen mě nechte ještě jednou říct:
Pokoj přijde.
We must serve the fire
We must confess we are liars
There must be something in the end
Musíme sloužit ohni,
musíme přiznat, že jsme lháři.
Tam na konci něco musí být.
We're the curse
Got to feed it
We must serve the fire
Determination
Blame the light
Jsme kletba,
musíme ji krmit,
musíme sloužit ohni.
Předurčení?
Obviňuj světlo,
For all must burn down in the end protože všichni na konci shoříme.
We must serve the fire
It's a curse we are all bound
We must serve the fire
Musíme sloužit plameni,
je to kletba, kterou jsme vázání.
Musíme sloužit ohni.
Curse them all
They'll tear down the wall
Come to divide us
They'll defy us
Take me throne
Proklínám je všechny!
Strhnou hradby,
rozdělí nás,
budou nám vzdorovat,
seberou mi trůn!
All I am is nothing else
What you have made me
Nothing more I am
Your vision of another god
All I know is they won't give
But they will take
Your sacred light away
And still they come to praise the damned
Vše co jsem je jen to,
čím jste mne udělali vy,
nejsem nic víc.
Vaše vidina dalšího boha!
Já jen vím, že se nevzdají
a seberou
vaše tajné světlo.
A stejně přijdou, chválit zatracené.
Can't you see?
It's your innocence they'll steal away
Yes, they're coming for you
They've come to deceive
You are betrayed
You admire these liars
They'll never fool me
Copak to nevidíš?
Ukradnou vaši nevinnost.
Ano, přicházejí pro tebe,
přicházejí te podvést.
Jsi zrazený
a obdivuješ své lháře,
ale mne nespletou.
We will not surrender
We won't take it no more
We will not surrender
We won't take it anymore
My se nevzdáme,
už to nesneseme!
My se nevzdáme,
víc už toho nesneseme.
We'll break the seal and set 'em free
I've come to tell you once more
As I will now reveal
But let me tell you once more
Peace is gone
Zlomíme pečeť a osvobodíme je!
Říkám ti ještě jednou,
co ti teď vyjevím,
ale nech mě ještě jednou říct:
Pokoj je pryč.
We must serve the fire
We must confess we are liars
There must be something in the end
Musíme sloužit ohni,
musíme přiznat, že jsme lháři.
Tam na konci něco musí být.
We're the curse
Got to feed it
We must serve the fire
Determination
Blame the light
Jsme kletba,
musíme ji krmit,
musíme sloužit ohni.
Předurčení?
Obviňuj světlo,
For all must burn down in the end protože všichni na konci shoříme.
We must serve the fire
It's a curse we are all bound
We must serve the fire
Musíme sloužit plameni,
tou kletbou jsme svázáni;
musíme sloužit ohni.
We're the curse
Got to feed it
We must serve the fire
Determination
Blame the light
Jsme kletba,
musíme ji krmit,
musíme sloužit ohni.
Předurčení?
Obviňuj světlo!
We must serve the fire
It's a curse we are all bound
We must serve the fire
Musíme sloužit plameni,
tou kletbou jsme svázáni;
musíme sloužit ohni.
Determination
Blame the light
Blame the night
Day and night
Black and white
Předurčení?
Obviňuj světlo,
viň noc;
den a noc,
černou a bílou.
Take a look at yourself
There is nothing to fear no more
There is nothing to fear no more
Podívej se na sebe,
už není čeho se bát,
už není z čeho mít strach.

Text přidal TheJezevec

Text opravila Nishaookami

Video přidala bedasong

Překlad přidal Tornes

Překlad opravila Nishaookami

Je zde něco špatně?
Reklama

Beyond The Red Mirror

Reklama

Blind Guardian texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.