Kecárna Playlisty
Reklama

Sacred Mind - text, překlad

playlist Playlist
Could not break the silence
Could not move in here
How can they stay so silent?
All the grief and violence
For all they went through
For all it breaks loose
Nemohlo být prolomeno ticho
Nemohl jsem se tu hýbat
Jak můžou být tak tiší?
Všechen smutek a násilí
Kterým všichni prošli
Které je všechny osvobozuje
It's bursting out
Fire, walk with me
Fire, walk with me
Vybuchuje to
Ohni, pojď se mnou
Ohni, pojď se mnou
The will is strong
Can I show you Fear?
Vůle je silná
Můžu ti ukázat strach?
Don't move
Don't turn
Don't come too close as I
Burn down this place
My spirit will set it all on fire
Nehýbej se
Neotáčej se
Nechoď stejně blízko jako já
Spal tohle místo
Můj duch bude ohněm volný
Would you like to meet the tyrant in the twilight zone? Setkal by ses rád s tyranem v soumračné zóně?
Get in, don't be late
And breathe in my reality
But first break the silence
Jdi tam, neopozdi se
A nadechni se reality
Ale nejdřív zlom to ticho
There is more
Beyond the dawn he's rising
Where darkness grows
He traveling in disguise
Now don't look back
Now you know why
We set sail to new shores
We will meet him
Je tu víc
Za úsvitem stoupá
Kde temnota roste
Cestuje v utajení
Teď se neohlížej
Teď víš proč
Plujeme k novým břehům
Setkáme se s ním
Sacred mind
We build a new pleasure-dome here
Xanadu
My Xanadu
My Xanadu
Posvátná mysl
Stavíme nový potěšující dóm
Xanadu
Mé Xanadu
Mé Xanadu
Don't look back, just enter
What I call my soul asylum
Where they are playing tricks
Everybody
If you like to see
Whatever lies beyond that golden door
It seems
My frequency's turned weak
Try to remember me
Try to remember me
Neohlížej se, jen vstup
Co nazývám svým duševním azylem
Kde hrají triky
Každý
Pokud rád vidíš
Cokoliv co leží za těmi zlatými dveřmi
Zdá se, že
Má moje frekvence zeslábla
Zkus si na mě vzpomenout
Zkus si na mě vzpomenout
Then for a while
We've heard the sounds of sirens
You turn to stone
Medusa's in your sight
I tell you why
Rearranged by the ages gone by
You can change it
Pak na chvíli
Jsme slyšeli zvuky sirén
Měníš se v kámen
Na Medusu se díváš
Říkám ti proč
Změněn věky prošlými
Můžeš to změnit
Sacred mind
We build a new pleasure-dome here
Xanadu
My Xanadu
My Xanadu
Posvátná mysl
Stavíme nový potěšující dóm
Xanadu
Mé Xanadu
Mé Xanadu
Sacred mind
We build a new pleasure-dome here
Xanadu
My Xanadu
My Xanadu
Posvátná mysl
Stavíme nový potěšující dóm
Xanadu
Mé Xanadu
Mé Xanadu
Chance or predestined end
Praise, hallelujah
Šance nebo předurčený konec
Chval, haleluja
Never mind the end
Fool the mall
Fear the demon in disguise
Keep your secret inside
Nikdy nemysli na konec
Bláznivý obchod
Strach z démona v přestrojení
Drž svou posvátnost uvnitř
Let's move on, it's time
A thousand years gone by
The pleasure-dome
What will we hear
And what will we see
Pohněme se, je čas
Tisíc let prošlo
Potěšující dóm
Co uslyšíme
A co uvidíme?
All a lie
There's no boat
There's no river
No shore
Journey's over
Všechno je lež
Není tu loď
Není tu řeka
Žádný břeh
Cesta skončila
Sacred mind
We build a new pleasure-dome here
Xanadu
My Xanadu
My Xanadu
Posvátná mysl
Stavíme nový potěšující dóm
Xanadu
Mé Xanadu
Mé Xanadu

Text přidal TheJezevec

Videa přidala bedasong

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Beyond The Red Mirror

Reklama

Blind Guardian texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.