Kecárna Playlisty
Reklama

Road Of No Release - text, překlad

playlist Playlist
Dead girl:
Please, sister, wake me up
You've traveled far
Release my mind
Sing this song of mine
Save me from drowning
Quick, cast your spell on me
I sense you're finally getting near
Can you hear me crying?
I've got to break the silence
Mrtvá dívka:
Prosím, sestro, vzbuď mne
Cestovala jsi daleko
Vysvoboď mou mysl
Zpívej tuhle píseň mou
Zachraň mne před utopením
Rychle, uvrhni na mne kouzlo
Mám pocit, že jsi konečně blíž
Slyšíš mne křičet?
Prolomím mlčení
The lover:
I know they're out there
Play hide and seek
Watching
My love is wasted
Milenec:
Vím, že tam venku
Si hrají na schovávanou
Dívej se
Má láska je zbytečná
The storyteller:
My worst dreams
I can't leave them
I'm the black queen
Here in barren lands
Vypravěč:
Mé nejhorší sny
Nemohu jim uniknout
Jsem černá královna
Tady na neplodné půdě
The fox:
When you walk down
You may not find relief
Will you go down there?
I wonder
Wonder why
Liška:
Když sejdeš dolů
Nemusíš najít klid
Půjdeš tedy dolů?
Ptám se
Ptám se proč
All:
Here on this road of no release
Pale reign of misery
That even time cannot erase
On through my sorrows
Life will go on
Všichni:
Na této cestě bez úniku
Bledá vláda utrpení
Ani čas to nemůže smazat
Kvůli mému žalu
Život půjde dál
Dead girl:
Words and dreams unite
I hear an ancient voice
It's calling for me
When death and life collide
I hear an ancient song
Mrtvá dívka:
Slova a sny se spojili
Slyším prastarý hlas
Volá mne
Když se smrt a život zkříží
Slyším prastarou píseň
The resurrected girl:
Deep inside
I can't find myself
Can't remember at all
The past and my strange end
Come guide me now
Can't remember my fall
There's something
There's someone
It ain't over now
The void - there's more to it
It's real and still alive
Vzkříšená dívka:
Cesta bez úniku
The necromancer:
I will find you
Slipping away
I'll bind you
Still I conquer the world
Take him away
Hluboko uvnitř
Nemohu nalézt sama sebe
Nemohu si vzpomenout na vše
Na minulost a zvláštní konec
Pojď mne nyní provézt
Nepamatuji si svůj pád
Je tady něco
Je tady někdo
Nebude to teď konec
Nicota - je tady víc než to
Je to skutečné a stále živé
All:
Here on this road of no release
Pale reign of misery
That even time cannot erase
On through my sorrows
Life will go on
Nekromant:
Najdu si tě
Proklouzává
Svážu tě
Přesto překonám svět
Vezmi ho pryč
The fox:
My last steps
Can't leave her
I, the old fox
Will take revenge
Všichni:
Na této cestě bez úniku
Bledá vláda utrpení
Ani čas to nemůže smazat
Kvůli mému žalu
Život půjde dál
Old man:
I cannot heal your fear and doubts
The void, it waits for us
Still, after all the ghosts are howling
You cannot run, you cannot hide
The void, it waits for us
Still after all here is no choice
Liška:
Mé poslední kroky
Nemohu jí opustit
Já, stará liška
si vezmu odplatu
All:
Here on this road of no release
Pale reign of misery
That even time cannot erase
On through my sorrows
Life will go on
Starý muž:
Nemohu léčit tvůj strach a pochyby
Nicota, čeká na nás
Přesto, po tom všem duchové kvílí
Nemůžeš utéct, nemůžeš se schovat
Nicota, čeká na nás
Přesto, po tom všem není na výběr
The girl:
Find me, I'm drowning
Then once again
There's nothing left I fear
There's nothing more to say
And no more games to play
To play
Všichni:
Na této cestě bez úniku
Bledá vláda utrpení
Ani čas to nemůže smazat
Kvůli mému žalu
Život půjde dál
fin Dívka:
Najdi mne, topím se
Už zase
Není nic, čeho bych se bála
Není už nic co říct
A žádné další hry se nebudou hrát
Hrát ...

Text přidal Rhobar

Text opravil Rhobar

Videa přidali Rhobar, bedasong

Překlad přidal Rhobar

Překlad opravil M.a.r.t.y.

Je zde něco špatně?
Reklama

At The Edge Of Time

Reklama

Blind Guardian texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.