Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

No sign of life did flicker
In floods of tears she cried
"All hope's lost it can't be undone
They're wasted and gone"
Ani jediný záblesk známek života
Plakala v povodních slz
"Všechny naděje jsou ztraceny a nevrátí se zpět
Je promrhané a pryč"
"Save me your speeches
I know (They blinded us all)
What you want
You will take it away from me
Take it and I know for sure
The light she once brought in
Is gone forevermore"
Ušetři mě svých řečí
Vím, že (Nás všechny oslepily)
Co chcete
Vezmete si to ode mne
Vezměte to a vím že na dobro
Světlo které jednou přinesla
Je navěky pryč"
Like sorrowful seaguls they sang
"(We're) lost in the deep shades
The misty cloud brought
(A wailing when beauty was gone
Come take a look at the sky)
Monstrous it covered the shore
Fearful into the unknown"
Quietly it crept in new horror
Insanity reigned
And spilled the first blood
When the old king was slain
Zpívali jako lítostiví rackové
Byli ztraceni v hlubokých stínech
Mlžný oblak přinesl
Nářek, když krása zmizela
Pojd, pohlédni na nebe
Jak obludně zakryl pobřeží
Ve strachu do neznáma
Potichu se připlížil a s novým děsem
Vládlo šílenství
A byla prolita první krev
Když byl zabit dávný král
chorus:
Nightfall
Quietly crept in and changed us all
Nightfall
Quietly crept in and changed us all
Nightfall
Immortal land lies down in agony
Soumrak
Potichu se připlížil a všecny nás změnil
Soumrak
Potichu se připlížil a všecny nás změnil
Soumrak
Neumírající zem leží na zemi v agonii
"How long shall we
Mourn in the dark
the bliss and the beauty
Will not return
Say farewell to sadness and grief
Though long and hard the road may be"
But even in silence I heard the words
"An oath we shall swear
By the name of the one
Until the world's end
It can't be broken"
Jak dlouho budeme
Truchlit v temnotách
Radost a krása
Se už nevrátí
Řekni Sbohem smutku a žalu
"Cesta bude tvrdá a dlouhá"
i v tichu slyším ta slova
Tak přísaháme
při jménu Jednoho
až do konce světa
nemuže být porušena (ta přísaha)
Just wondering how
I can still hear these voices inside
Jen se divím proč
Stále slyším uvnitř ty hlasy
The doom of the Noldor drew near Sudba Noldor se přiblížila
The words of a banished king
"I swear revenge"
Filled with anger aflamed our hearts
Full of hate full of pride
We screamed for revenge
Slova vypovězeného krále
"Přísahám pomstu"
Plna hněvu zaplála naše srdce
Plna nenávisti, plna pýchy
Volali jsme po pomstě
chorus refrén
"Vala he is that's what you said
Then your oath's been sworn in vain
(But) freely you came and
You freely shall depart
(So) never trust the northern winds
Never turn your back on friends"
Je Vala, říkáte
Pak je vaše přísaha přísahána namarno
Ale svobodni jste přišli
A svobodní odejdete
Tak nikdy nevěřte severním větrům
Nikdy se neotáčejte zády k přátelům
"Oh I'm heir of the high lord!"
"You better don't trust him"
The enemy of mine
Isn't he of your kind and
Finally you may follow me
Farewell
He said
"Jsem dědic mocného pána"
"Radši mu nevěř"
mému nepříteli
copak není z vašeho rodu
Nakonec mne třeba budeš následovat
Sbohem
řekl
chorus refrén
Back to where it all began Zpět tam kde to všechno začalo

Text přidal Rhobar

Video přidal Rhobar

Překlad přidal Rhobar

Překlad opravila Kaatiee

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nightfall In Middle-Earth

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.