Playlisty Akce
Reklama

Hallelujah (Deep Purple cover) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
I am a preacher with a message for my people
Over the world, scratching on the ground
Looking for the peace that nobody has found
Jsem kazatel se zprávou pro mé lidi
Nad světem, škrábající zem
Hledající mír, který nikdo nenašel
I am a spokesman for a better way of living
Love is the word and it can be heard
If you are young the message can be sung
Jsem mluvčí lepšího způsobu žití
Láska je slovo a může být vyslyšeno
Jestli jsi mladý, zpráva může být zazpívána
Let me hear you sing
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Dovol mi ti zazpívat
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Oh tell it to the man who's power is the sermon on the wall
Tell it to the man who says you can misjudge them all
Tell it 'till it can be heard above the wailing of the crowd
Tell it on the field of war and hope you'll soon be justified
Oh, řekni to muži, který má moc kázání na zdi
Řekni to muži, který říká, že je všechny pleteš
Řekni to dokud to nebude slyšet nad kvílení davu
Řekni to na poli války a naději brzy osvobodíš
There is a better way of life and it's not so hard to find
If you live and let the people in your world
Speak its mind
Tohle je lepší způsob života a není těžké ho najít
Jestli žiješ a necháš lidi ve svém světě
Říct to, co mají na jazyku
I am the pupil who sells his life for freedom
All over the world and it can be heard
If you are young the message can be sung
Jsem žák, který prodává svůj život za svobodu
Přes celý svět a může to být vyslyšeno
Jestli jsi mladý, zpráva bude zazpívána
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah

Text přidala Moonlight

Video přidala Moonlight

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Mr. Sandman

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.