Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
How did I get here?
What will I find here?
I've come to meet
The evil one
Jak jsem se tady dostal?
Co tady najdu?
Přišel jsem abych potkal
Toho zlého
I understand
There is no sense
The curse lives on
My children mourn
Rozumím
Není tady smysl
Prokletí žije dál
Mé děti truchlí
Truth is a beast
With a sad face
A demon
The cruelest of all
Pravda je šelma
Se smutnou tváří
Démon
Nejkrutější ze všech
Forever
Forever
Navždy
Navždy
I'm wondering
Who is it for?
There's nothing more
Přemýšlím
Pro koho to je?
Není tu nic víc
There is no door
No more lies
Nejsou tu dveře
Už žádné lži
You won't enter
You will see
They've locked the secret place out
Nevstoupíš
Uvidíš
Oni zamkli tajné místo
And day won't come again A den znovu nepřijde
So there's no relief
When truth shall be revealed
By now you know the answer
So there's no relief
But revenge
Takže tady není žádná úleva
Když bude pravda odhalená
Teď už znáš odpověď
Takže tady není žádná úleva
Ale odplata
Abandoned, forgotten, deceived
Wherever they may roam
So faithful, so loyal
Still no one will come
You're alone
Opuštěný, zapomenutý, podvedený
Kdekoli se mohou zatoulat
Tak věrní, tak loajální
Pořád nikdo nepřijde
Jsi sám
Don't call it destiny Neříkej tomu osud
We will remember
Skies may fade
And stars may wane
We won't forget
And your light shines bright
Yes, so much brighter
Shine on
We will remember
Until the skies will fall
We won't forget
We will remember
We all shall follow doom
Budeme si pamatovat
Nebe může zmizet
A hvězdy mohou zhasnout
My nezapomeneme
A tvé světlo jasně září
Ano, o tolik jasnější
Září dál
Budeme si pamatovat
Dokud nebe nepadne
Nezamomeneme
Budeme si pamatovat
Všichni budeme názladovat zkázu
It's going down
Going down
And there's nothing you can do
Klesá to
Klesá
A není co by jsi mohl udělat
Look into my eyes
And see
Your seed
It may grow
This is no vision
Podívej se mi do očí
A pohleď
Tvé sémě
Může růst
Toto není vize
It's the curse I set upon your kin
You'll be deceived
Je to prokletí, které sesílám na tvůj rod
Budeš podveden
Their cries shall come true
It shall be me
You blame
Now watch and see
I'll set doom
Upon you
Your offspring shall bloom
Wherever they may roam
I'll bind them
I'll split them
In solitude
Sorrow shall grow
Unknown
Jejich výkřáky se naplní
Měl jsme to být já
Ty obviňuješ
Teď pozoruj a dívej se
Sěelu zkázu
Na tebe
Tví potomci rozkvetou
Kdekoli se mohou zatoulat
Spoutám je
Rozdělím je
V opuštění
Zármutek poroste
Neznámý
We will remember
Skies may fade
And stars may wane
We won't forget
And your light shines bright
Yes, so much brighter
Shine on
We will remember
Until the skies will fall
We won't forget
We will remember
We all shall follow doom
Budeme si pamatovat
Nebe může zmizet
A hvězdy mohou zhasnout
My nezapomeneme
A tvé světlo jasně září
Ano, o tolik jasnější
Září dál
Budeme si pamatovat
Dokud nebe nepadne
Nezamomeneme
Budeme si pamatovat
Všichni budeme názladovat zkázu
There is no choice
There's repentance
'Cause nothing will grow here at all
Redeem the oath
And pay the price
If you want
Není šance
Je pokání
Protože tady nic nevyroste
Vykup přídahu
A zaplať cenu
Pokud chceš
Here on these fields
Where truth shall be revealed
In doom you'll find the answers
Still there's no release
You shall feel
Tady na těchto polích
Kde bude pravda odhalená
Ve zkáze najdeš odpovědi
Pořád není uvolnění
Ucítíš
Let's face it
Since everything's shown
You've been through this alone
The deeper the wounds
So much greater the sorrows will grow
There is no sense in it
4elme tomu
Co je vše odhaleno
Byl jsi skrz to sám
Hlubší rána
Tak moc větší zármutek proste
Není v tom žádný smysl
We will remember
Skies may fade
And stars may wane
We won't forget
And your light shines bright
Yes, so much brighter
Shine on
We will remember
Until the skies will fall
We won't forget
We will remember
We all shall follow doom
Budeme si pamatovat
Nebe může zmizet
A hvězdy mohou zhasnout
My nezapomeneme
A tvé světlo jasně září
Ano, o tolik jasnější
Září dál
Budeme si pamatovat
Dokud nebe nepadne
Nezamomeneme
Budeme si pamatovat
Všichni budeme názladovat zkázu

Text přidal TheJezevec

Video přidal DevilDan

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama

Beyond The Red Mirror

Reklama

Blind Guardian texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.