Kecárna Playlisty
Reklama

Distant Memories - text, překlad

playlist Playlist
Now Storm come closer
Can feel you're getting near
Just stay invisible till it’s over
Teď bouře přichází blíže
Můžeš cítit, že se dostáváš blízko
Jen zůstaň neviditelný dokud nebude konec
But still they don’t know
They're just caught in distant memories
Then these fools will fade away
They may not fear the fall
Ale oni stále nevědí
Jsou chyceni ve vzdálených vzpomínkách
Potom se tito blázni vytratí
Možná se nebojí pádu
They won't be anymore
I hear their silent singing
Už nikdy nebudou
Slyším jejich tichý zpěv
We don't fear anymore
We don't fear him
Už se nebojíme
Už se ho nebojíme
Now don't come closer
Stand still
Don't interfere
Don’t move or things go wrong
Teď nechoď blíže
Stůj klidně
Nezasahuj
Nehýbej se nebo věci půjdou špatně
We're trapped in twilight
Trapped in the mind of a sacrificial king
And the sun won't shine here anymore
I curse the Crow
Dear old friend
Jsme polapeni v soumraku
Polapeni v mysli obětního krále
A slunce už tu nikdy nezasvítí
Proklel jsem Vránu
Drahý starý příteli
And when the time is right for changes
We will salute you
And a new age may begin
A až bude správný čas pro změny
Zasakutujeme ti
A nový věk může začít
But still they don't know
They're just caught in distant memories
Then these fools will fade away
They may not fear the fall
Ale oni stále nevědí
Jsou chyceni ve vzdálených vzpomínkách
Potom se tito blázni vytratí
Možná se nebojí pádu
When all the magic is gone
No need to carry it along
Když je všechna magie pryč
Není třeba nésti to dál
Whatever the cost
It will not be redeemed
And whatever may come
It will not bring relief
Je jedno, co to bude stát
Nebude to vykoupeno
A cokoli může přijít
Nepřinese to úlevu
In the mirror
They may fail to see
What is real behind
There it ends
And there is no return
They will go down
They all will have to drown
V zrcadle
Mohou selhat, neuzřít
Co je opravdu za
Tady to končí
A není zde návratu
Padnou
Ti všichni se musí utopit¨
Out of the dark
Into the grey
These fools will fade away
No matter what
I've come to say
These fools will fade away
Pryč z temnoty
V šedi
Tito blázni se vytratí
Nazáleží co
Ppřišel jsem říci
Tito blázni se vytratí
A storm comes closer
Can feel you're getting near?
Just stay invisible, you're no savior
A bouře přichází blíže
Cítíš, že se dostáváš blíž?
Jen zůstaň neviditelný, nejsi zachránce
But still they don’t know
They're just caught in distant memories
Then these fools will fade away
They may not fear the fall
Ale oni stále nevědí
Jsou chyceni ve vzdálených vzpomínkách
Potom se tito blázni vytratí
Možná se nebojí pádu
I know they reach out for someone
Reach out for the great unknown
Vím, že po někom pátrají
Dosáhnout tam venku velkého neznáma
But still they don't know
They're just caught in distant memories
Then these fools will fade away
They may not fear the fall
Ale oni stále nevědí
Jsou chyceni ve vzdálených vzpomínkách
Potom se tito blázni vytratí
Možná se nebojí pádu
They've thought
It is time for changes
We will salute you
Moved on to the promised land
We will salute you
Now let it begin
They've found a new god
Mysleli si
To je řas pro změny
Zasalutujeme ti
Pohneme se dál k zaslíbené zemi
Zasalutujeme ti
Nyní, nechť to začne
Našli nové božstvo

Text přidal TheJezevec

Video přidal DevilDan

Překlad přidala WhiteCorco

Je zde něco špatně?
Reklama

Beyond The Red Mirror

Reklama

Blind Guardian texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.