Playlisty Kecárna
Reklama

Stand Your Line - text, překlad

playlist Playlist
When the world is burning
When the power hungry fools are down
The struggle has ended
We will rise again and live our way
Když svět hoří
Když po moci hladoví hlupáci jsou poražení
Boj skončil
Znovu povstaneme a budeme žít naším způsobem
Run wild or die in flames
The party never ends for us
Forever riding free
On the waves of the open seas
Utíkej divoce nebo zemři v plamenech
Pro nás party nikdy neskončí
Navždy jedeme svobodně
Na vlnách otevřeného moře
Hoist the Jolly Roger
As a sign of freedom in the sky
We show no mercy
For the world around us ruled by lies
Zveděte Jollyho Rogera
Jako znamení svobody na nebi
Neukážeme lítost
Protože svět okolo nás je ovládán lžimi
Run wild or die in flames
The party never ends for us
Forever riding free
On the waves of the open seas
Utíkej divoce nebo zemři v plamenech
Pro nás party nikdy neskončí
Navždy jedeme svobodně
Na vlnách otevřeného moře
Stand your line
Stand your line and tonight
Stand your line
Stand your line and fight
Stůj ve své řadě
Stůj ve své řadě a dnes
Stůj ve své řadě
Stůj ve své řadě a bojuj
Like greedy leeches
Try to take whatever they can take
No second chances
But we join together in the halls
With chains and leather
And a poisonless mind in our heads
We stand in front row
And bang our heads like no tomorrow
Jako chamtivé pijavice
Snaží se vzít si vše co mohou
Žádné druhé šance
Ale my se spojíme spolu v síních
S řetězy a kůží
A neotrávená mysl v našich hlavách
Stojíme v první řadě
A mlátíme hlavou jako by nebylo zítřka

Text přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Return to Port Royal

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.