Playlisty Kecárna
Reklama

Down in the Dark - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Have you been told the fortunes afar
if not are you willing to follow me, boy?
Gather your weapons, the time's running out
the word is spreading around
Bylo ti vyprávěno o vzdáleném bohatství
Pokud ne, jsi ochotný mě následovat, chlapče?
Shromáždi své zbraně, čas dochází
Slovo se plíží okolo
Seventeen seadogs hungry for gold
sailing together through thundering storms
On the horizon an island arise
pointing straight to the sky
Sedmnáct mořských psů, hladových po zlatě
Spolu pluje skrz zuřící bouře
Na obzoru stoupá ostrov
Mířící přímo k nebi
Drop the anchor, land ahead and look for the signs
Burning sun, we're drying out and fever kicks in
Spusť kotvu, země na dohled a hledej znamení
Hořící slunce, vysycháme a horečka začíná
Treasure lies beyond the jungle,
follow me deep down in the dark
Tropic hills can't stop out journey,
follow me deep down in the dark
Poklad leží za džunglí
Následuj mě hluboko dolů do tmy
Tropické kopce nezastaví naši cestu
Následuj mě hluboko dolů do tmy
Vomiting blood and crying for help,
visions of other worlds coming true
See all the dancing fairies around
with bloody eyes in their skulls
Zvracející krev a křičící o pomoc
Vize jiných světů se vyplňují
Vidíš ty víly tančící všude okolo
S krvavýma očima v jejich lebkách
Don't give up, we're only seeing things in our minds
Pray for light and walk with me, I've not gone insane
Nevzávej se, pouze vidíme věci v našich myslích
Modli se za světlo a jdi se mnou, nezešílel jsem
Treasure lies beyond the jungle,
follow me deep down in the dark
Tropic hills can't stop out journey,
follow me deep down in the dark
Poklad leží za džunglí
Následuj mě hluboko dolů do tmy
Tropické kopce nezastaví naši cestu
Následuj mě hluboko dolů do tmy
Seduced by the angels, men spreading out,
walking like brain-dead, erring around
Death is collecting souls on a row,
but I will never give up
Svedeni anděly, muží se rozptylují
Kráčející jako s mrtvým mozkem, potulující se okolo
Smrt sbírá duše v řadě za sebou
Ale já se nikdy nevzám
There it is, the rumored chest in all of its glory
Skeletons surrounding the glow, and the next one is me!
Támhle to je, truhla z pověr v celé své slávě
Kostlivci obklopují její záři a ten další jsem já
Treasure lies beyond the jungle,
follow me deep down in the dark
Tropic hills can't stop out journey,
follow me deep down in the dark
Poklad leží za džunglí
Následuj mě hluboko dolů do tmy
Tropické kopce nezastaví naši cestu
Následuj mě hluboko dolů do tmy
Treasure lies beyond the jungle,
follow me deep down in the dark
Tropic hills can't stop out journey,
follow me deep down in the dark
Poklad leží za džunglí
Následuj mě hluboko dolů do tmy
Tropické kopce nezastaví naši cestu
Následuj mě hluboko dolů do tmy

Text přidal IlMagnifico

Video přidal IlMagnifico

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Down in the Dark

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.