Playlisty Kecárna
Reklama

Smile Back At Death - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Blessed father what is that the gods will for me
Is it their will that I should do this duet alone
I am a slave and what difference can I possibly make
When all I do is what I must so I don't die this day
Požehnaný otče, co je to co pro mě bozi chtějí
Je to jejich vůle, že mám dělat tento duet sám
Jsem otrok a co můžu vůbec změnit
když dělám jen to co musím, abych dnes nezemřel
Home
Let me go home
Domov
Nech mě jít domů
When death smiles at you
So the father said
There's nothing left to do
Smile back at the death
Když se na tebe usměje smrt
Tak řekl otec:
Nedá se nic dělat
Oplať jí ten úsměv (usměj ze na ni zpět)
I will show them blood
They will chant my name
Time for the tyrant to fear
Ukážu jim krev
Budou blahoslavit mé jméno
Je na čase aby se tyran bál
Gladiator protector
Father to a murdered son
Gladiator protector
I will see my vengeance done
Gladiátor ochránce
Otec zavražděnému synu
Gladiátor ochránce
Uvidím svou vykonanou pomstu
In eternity echoes what we do in life
With honor and strength I must keep this true alive
Now it's time for justice see the emperor defied
The last wish of dying man
To pursue what is right
Na věčnosti je ozvěna toho co v životě činíme
S ctí a sílou musím udržet tuto pravdu při životě
Teď je čas pro spravedlnost, pohleďte na svrženého císaře
Poslední přání umírajícího muže
Aby bylo následováno co je správné
Home
Let me go home
Domov
Nech mě jít domů
When death smiles at you
So the father said
There's nothing left to do
Smile back at the death
Když se na tebe usměje smrt
Tak řekl otec:
Nedá se nic dělat
Oplať jí ten úsměv (usměj ze na ni zpět)
I will show them blood
They will chant my name
Time for the tyrant to fear
Ukážu jim krev
Budou blahoslavit mé jméno
Je na čase aby se tyran bál
Gladiator protector
Father to a murdered son
Gladiator protector
I will see my vengeance done
Gladiátor ochránce
Otec zavražděnému synu
Gladiátor ochránce
Uvidím svou vykonanou pomstu
They just don't know they are conquered
They continue to fight
Would we be any different
Wouldn't we bark and bite
Neví že jsou dobyti
Pokračují v boji
Byli bysme my jiní?
Neštěkali a nekousali bysme?
For all that we hold dear
For your families and our life
Like each breath is our last
As we fight not to die
Pro vše co nám je drahé
Pro naše rodiny a náš život
Jako by každý nádech byl náš poslední
Bojujíc, abychom nezemřeli
In this arena
I who will not die won't salute you
In this life or the next
My vengeance I will have
V této aréně
Já který nezemřu, vás nebudu vítat
V tomto nebo příštím životě
Budu mít svou pomstu
You turned me into a warrior slave
You made me kill them all
But as time goes you will see
It is just one more kill
Then it's done
Udělali jste ze mě válečníka - otroka
Přinutili jste mě je všechny zabít
Ale jak plyne čas, uvidíte
že zbývá ještě jedno zabití
A pak bude hotovo

Text přidal Mizi

Text opravil Mizi

Video přidal 013Mat

Překlad přidal Mizi

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Night That Will Not Die

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.