Playlisty Akce
Reklama

Dimebag - text, překlad

playlist Playlist
I feel a diamond shine
Somewhere in my mind
When I hear the sound shine
Cítím zářit diamant
Někde v mé mysli
Když slyším zvuk zářit
The 8th of December in 2004
The wicked tragedy and horror that would shock us all
8. prosince 2004
Šílená tragédie a hrůza, která nás všechny šokovala
The was a diamond shining
Shining so bright out there
A bright and shining star of Texas shining everywhere
Byla to záře diamantu
Zářící tak jasně
Jasná a zářící hvězda Texasu zaří všude
Silent insane and evil
Thoughts stolen from his mind
He has come to destroy Dimebag
Where he plays and shines
Duševně nemocný a zlý
Myšlenky ukradené z jeho mysli
On přišel zničit Dimebaga
Tam, kde hraje a září
The Alrosa villa Columbus Ohio
Damageplan are rocking out doing their metal show
Alrosa Villa Columbus Ohio
Damageplan hrají svou metalovou show
Up to the stage he's walking
The gun is in his hand
He starts shooting and won't stop until he's taken down
From behind the madman
A single shot gun blast
Ends the madness but the horror of that night still lasts
Přichází na podium
Zbraň v ruce
Začne střílet a neskončí, dokud nezasáhne
Zpoza šílence
Jediný výstřel brokovnice
Ukončí šílenství, ale hrůza té noci stále trvá
Dimebag is shot four time
And three more lost their lives
And seven wounded by the evil
In that twisted mind
Dimebag je zasažen čtyřikrát
Další tři přišli o život
A sedm zraněno zlem
z té pokroucené mysli
Fifteen shots are fired
Thirty five to go
The courage and the carnage
Of that night in Ohio
Patnáct výstřelů je vypáleno
Třicet pět má sebou
Odvaha a krveprolití
Té noci v Ohiu
We are broken now
We are broken down
Jsme teď zlomení
Jsme zlomení
Though you died
You will always be alive here in me
Though you died
I když jsi zemřel
Budeš navždy živý tady ve mně
I když jsi zemřel
I feel a diamond shine
Somewhere in my mind
When I hear the sound shine
Cítím zářit diamant
Někde v mé mysli
Když slyším zvuk zářit

Text přidala little-sin

Videa přidala little-sin

Překlad přidal 013Mat

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Písnička je o události, která se stala 8. prosince 2004. Kdy Nathan Gale zastřelil v klubu Alrosa Villa v Ohiu, během koncertu skupiny Damageplan kytaristu Dimebaga Darrella (ex Pantera) a další tři lidi. Sám zemřel poté co ho policejní důstojník střelil do hlavy brokovnicí. Nathan Gale tvrdil, že mu Dimebag krade skladby které napsal. (013Mat)
Reklama

The King Of Metal

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.