Kecárna Playlisty
Reklama

A Case of You - text, překlad

playlist Playlist
Just before our love got lost, you said
"I am as constant as a northern star"
And I said, "Constantly in the darkness
Where's that at?
If you want me I'll be at the bar."
Těsně před tím než se naše láska ztratila jsi řekla
,, Jsem stálá jako Severní hvězda''
A já odvětil: ,,Neustále v temnotě
Kde to je?
Pokud o mě stojíš, budu u baru''
On the back of a cartoon coaster
In the blue TV screen light
I drew a map of Canada
Oh Canada
With your face sketched on it twice
Oh you're in my blood like holy wine
You taste so bitter and so sweet
Na zadní straně kreslené pobřežní lodi
V modrém světle televizní obrazovky
Jsem nakreslil mapu Kanady
Oh, Kanada
Dvakrát s tvým načrtnutým obličejem
Jsi v mé krvi jako svaté víno
Chutnáš tak hořce a opravdu sladce
Oh I could drink a case of you darling
Still I'd be on my feet
Oh I would still be on my feet
Oh, mohl bych tebe vypít číši, zlato
A pořád bych byl na nohou
Oh, pořád bych byl na nohou
Oh I am a lonely painter
I live in a box of paints
I'm frightened by the devil
And I'm drawn to those ones that ain't afraid
Jsem osamělý malíř
Žiji v krabici plné výkresů
Děsí mě ďábel
A já jsem předán těm, kteří se nebojí
I remember that time you told me you said
"Love is touching souls"
Surely you touched mine
'Cause part of you pours out of me
In these lines from time to time
Oh, you're in my blood like holy wine
You taste so bitter and so sweet
Vzpomínám si na dobu kdy jsi mi řekla
,, Láska je dotek duší''
Bezpochyby ses dotkla té mé
Protože část tebe se nalévá ze mě
V těchto liniích čas od času
Jsi v mé krvi jako svaté víno
Chutnáš tak hořce a opravdu sladce
Oh I could drink a case of you darling
And I would still be on my feet
I would still be on my feet
Oh, mohl bych tebe vypít číši, zlato
A pořád bych byl na nohou
Oh, pořád bych byl na nohou
I met a woman
She had a mouth like yours
She knew your life
She knew your devils and your deeds
And she said
"Go to him, stay with him if you can
But be prepared to bleed"
Potkal jsem ženu
Její ústa byla jako tvá
Znala tě
Věděla o tvých ďáblech a skutcích
A řekla:
,,Běž za ním, zůstaň s ním pokud můžeš
Ale buď připravená na krvácení''
Oh but you are in my blood
You're my holy wine
You're so bitter, bitter and so sweet
Ale jsi v mojí krvi
Jsi mé svaté víno
Jsi tak hořká, hořká a opravdu sladká
Oh, I could drink a case of you darling
Still I'd be on my feet
I would still be on my feet
Oh, mohl bych tebe vypít číši, zlato
A pořád bych byl na nohou
Pořád bych byl na nohou

Text přidal Cheatman

Video přidal Cheatman

Překlad přidala greenapple

Překlad opravila greenapple

Je zde něco špatně?
Reklama

Enough Thunder

Reklama

James Blake texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.