Playlisty Kecárna
Reklama

Light From The Moon - text, překlad

playlist Playlist
I am driving my car
It's a dark night
The fog I see
Řídím můj vůz,
Je temná noc,
tu Mlhu vidím,
I hear the whispers of breeze
sayin ,,Leave it all behind´´
be friend of mine, please
Slyším šeptání vánku,
říkající:,,Hoď všechno za hlavu,
Buď prosím přítelem mým,
mysterious night
Stars and light from the moon
It seems like the moon is my conscious guide
Like father to son
Záhadná noc,
Hvězdy a světlo z měsíce,
Vypadá to jako by ten Měsíc byl průvodcem mého svědomí,
Jako otec synovi
I know you are... Vím, kdo jsi...
The light from the moon
Don't try to disappear
The light from the moon
Give me your shine on the way
I hate fear, I´m scared my dear
The light from the moon
Světlo z měsíce,
Nepokoušej se zmizet,
Světlo z měsíce,
Dej mi tvé paprsky na cestu,
Nenávidím strach, Bojím se můj drahý,
Světlo z měsíce
I hear the music too loud
Euphoria!
I stopped driving my car and see you
Poslouchám hudbu moc nahlas,
Euforie,
Zastavil jsem auto a vidím tě,
Ask the question from me
I want to be your Friend, too
I hate loneliness
It makes sense friends to be
Odpověz na mé otázky,
Chci také býti přítel tvůj,
nenávidím samotu,
dává to smysl být přátelé,
whatever you are
I'm gonna give you my heart
Ooh I see the moving stars
I am right! you are!
Kdekoli jsi ty,
Dám ti své srdce,
Vidím pohybující se hvězdy,
Mám pravdu! Ty jsi...
The light from the moon
You and I Could We be friends?
The light from the moon
Give me your shine on the way
I hate fear, I´m scared my dear
The light from the moon
Světlo z Měsíce
Ty a Já, Mohli bychom přáteli být?
Světlo z měsíce,
Nenávidím strach, Bojím se můj drahý,
Světlo z měsíce
I´m sitting on the ground in front of you
in the middle of night with you
Wow (wow)I see a miracle (miracle)
rays of light
and inner peace
hug, strong and wide
and gentle breeze
I hear your calling
The light from the moon
Sedím na zemi, přímo před tebou,
uprostřed noci s tebou,
Wow (wow) Vidím zázrak (zázrak)
paprsky světla
a v nitru mír,
obejmutí, silné a široké
a jemný vánek,
Slyším tvé zvolání,
světlo z měsíce
The light from the moon
You and I Could We be friends?
The light from the moon
Give me your shine on the way
I hate fear, I´m scared my dear
The light from the moon
světlo z měsíce,
Nepokoušej se zmizet,
Světlo z měsíce,
Dej mi tvé paprsky na cestu,
Nenávidím strach, Bojím se můj drahý,
Světlo z měsíce
Don´t hide, it´s too soon Neschovávej se, je příliš brzy

Text přidala anetthej

Video přidala anetthej

Překlad přidala anetthej

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

I.album

Reklama

Black Mercury texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.