Playlisty Kecárna
Reklama

Figaro 4th - text, překlad

playlist Playlist
We are walking to the death to the world kingdom march
Step by step for the show
We can not turn back home war will be large
King’s voice, people’s choice, broken bones
Jdeme na smrt ke světovému královskému pochodu,
krok za krokem na to představení,
Nemůžeme se vrátit domů, válka bude obrovská,
Králův hlas, volba lidu, zlámané kosti
Uuh take all your family
And leave your homes
Uuh it’s just a destiny
Create protected zone
Uuh Vemte celou svoji rodinu,
a opusťte vaše domovy,
Uuh Je to prostě osud,
Vytvořte chráněné zóny,
I can not die, die in the name of lord
Living on my own it’s unsatisfaction
So I have to break the rules of Figaro 4th
So follow me, follow the conspiration
Nemohu umřít, umřít ve jménu Pána,
Žít sám je neuspokojitelné,
Tak musím zbořit vládu Figara čtvrtého,
Tak mě následujte, následujte to povstání
I’m ready now
I’m ready now
Let me take your hands
I will lay you down, lay you down,
Ready now
I’m ready now
Let me kill your thoughts
I will lay you down, lay you down, lay you down, down, down
Teď jsem připraven,
těď jsem připraven,
Nechte mě vzít vaše ruce
Stáhnu vás dolů, stáhnu dolů,
Připraven teď,
Teď jsem připraven,
nechte mě zabít vaše myšlenky,
Stáhnu vás dolů, stáhnu dolů, stáhnu dolů, stáhnu dolů,
dolů, dolů
So we are on the place where we will fight
Against people from the army of the figaro
Children, ladies, gentlemen on both sides,
We’re walking to the war like a dynamo
Tak jsme na místě, kde bojovati budeme,
Proti lidu z figarovy armády,
Děti, dámy, pánové na obou stránách,
Jdeme do války jako dynamo,
Uuh take your weapons to the fight
Killl’em’all
Uuh at the end you will see the light
The light of the end of war
Uuh Vemte vaše zbraně do boje,
Zabijte je všechny,
Uuh na konci uvidíte světlo,
To světlo konce války,
I can not die, die in the name of lord
Living on my own it’s unsatisfaction
So I have to break the rules of Figaro 4th
So follow me, follow the conspiration
Nemohu umřít, umřít ve jménu Pána,
Žít sám je neuspokojitelné,
Tak musím zbořit vládu Figara čtvrtého,
Tak mě následujte, následujte to povstání
I’m ready now
I’m ready now
Let me take your hands
I will lay you down, lay you down,
Ready now
I’m ready now
Let me kill your thoughts
I will lay you down, lay you down, lay you down, down, down
Teď jsem připraven,
těď jsem připraven,
Nechte mě vzít vaše ruce
Stáhnu vás dolů, stáhnu dolů,
Připraven teď,
Teď jsem připraven,
nechte mě zabít vaše myšlenky,
Stáhnu vás dolů, stáhnu dolů, stáhnu dolů, stáhnu dolů,
dolů, dolů
I had a dream
And the dream really came true
That we became the winners
Já měl sen,
A ten sen se opravdu vyplnil,
a to, že jsme se stali vítězi,
Oooh... Oooh...
Uuh we won the war of Figaro
He died in the crueltiest pain
Uuh we are coming back home
And live like the all saints
Uuh My vyhráli tu válku Figara,
On zemřel v nejkrutější bolesti,
Uuh My se vracíme zpátky domů,
a žijeme jako všichni TI svatí,

Text přidala anetthej

Video přidala anetthej

Překlad přidala anetthej

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

I.album

Reklama

Black Mercury texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.