Playlisty Kecárna
Reklama

Tomorrowland - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

See the wizard cast his spell
Now the magic has began
Hear the demons calling
To the chosen messiah
Podívej, čaroděj vrhá své kouzlo
Teď začalo kouzlo
Slyšíš volání démonů
K vyvolenému mesiášovi
At the toll of the bell
Conspiracy's betrayed
As the phoenix flies over
A new horizon has began
Se zvoněním zvnou
Spiknutí zrazeno
Když fénix letí nad námi
Nový horizont začal
Whispering shadows speak the last command
Yesterday's tomorrow will come to an end
We'll wait for tomorrowland
Šeptající stíny mluví o posledním rozkatu
Včerejší zítřek přijde ke konci
Počkáme na zemi zítřka
They will gather in the dark
And united work as one
To another mystery of the first prophecy
Shromáždí se ve tmě
A spojí pracují jako jeden
Do další záhady prvního proroctví
Come again mighty bringer of life
Shield them from evil ways
Catch the rainbow reverse the spell
A new journey will await
Pojď znovu mocný nositeli života
Chraň je před zlými způsoby
Chyť duhu, obrať kouzlo
Nová cesta bude čekat
All that they've ever seen
Their visions and dreams
Collide into one
Break them free from their chains
To find their own way
Back to the age of Aquarius
Vše co kdy viděli
Jejich vize a sny
Se spojují do jedné
Osvoboď je z jejich řetězů
Aby našli svou vlastní cestu
Zpět do věku Vodnáře
Now with victory in sight
Memories are left behind
As the darkness will
Rise to a brand new dawn
Teď je vítězství na dohled
Vzpomínky zůstaly opuštěné
Když temnota
Povstane k úplně novému dni

Text přidala ada2

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Tomorrowland

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.