Playlisty Kecárna
Reklama

Journeys End - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

There is fire in my veins
To return to my home land
Where the twilight dances
Through the skies at night
Hear the call
Through my transient dreams of home wishing for a quick return
As I set out on my way
I'm on my way
V mých žilách je oheň
Abych se vrátil do své vlasti
Kde tancuje soumrak
Skrz oblohu v noci
Slyšíš volání
Skrz mé pomíjivé sny o domově, přející si po rychlém návratu
Když se vydám na svou cestu
Jsem na své cestě
[Chorus]
Roads that I walked are far behind
The things I've seen
the moment spent
To guide me on this journeys end
Moving toward the blinding light
Drowns my soul into unborn life
One day I'll find my way home
(Refrén)
Cesty, po kterých jsem šel jsou předaleko
Věc, které jsem viděl
Okamžik utracen
Aby mě vedl na konci této cesty
Pohybující se směrem k oslepujícímu světlu
Topí mou duši do nenarozeného života
Jednoho dne najdu svůj domov
All the miles I've walked alone
Silent company I've known
On the wings of the night
My spirit takes to flight
Seeing signs of a day that's yet to come
Never fearing the unknown
As the north wind fills the sails to my home
Všechny ty míle co jsem šel sám
Znal jsem tichou společnost
Na křídlech noci
Můj duch vyletí
Sledující znamení dne, který teprve příjde
Nikdy nebojící se neznámého
Když severní vítr naplní plachty k mému domovu
[Chorus] (Refrén)
[Solo] (Sólo)
On my way I'm heading home
To a place I long forgot
But my memories have served me well
With a vision I have seen
Golden roads and silver streams
But reality will cease to be
Na své cestě mířím domů
Na místo dlouho zapomenuté
Ale mé vzpomínky mi dobře sloužily
S vizí co jsem viděl
Zlaté cesty a stříbrné proudy
Ale realita přestane být
[Chorus] (Refrén)

Text přidal paja65

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sands of Time

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.