Playlisty Kecárna
Reklama

Crying - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I travel
All around the city
Go in and out of
Locomotives
All alone
Procházím
Všude kolem města
Vcházím dovnitř a ven
Lokomotivy
Úplně sama
There's no one here
And people everywhere
Nikdo zde není
A lidé všude
Crying 'cause I need you
Crying I can feel you
Crying 'cause I need you
Crying 'cause I care
Pláču, protože tě potřebuji
Pláču, cítím tě
Pláču, protože tě potřebuji
Pláču, protože mám starost
It's a hot day
And I'm dressed lightly
I move carefully
Through the crowd
Je horký den
A já jsem lehce oděna
Pohybuji se opatrně
Skrze dav
Here everyone
Is so vulnerable
And I'm aswell
Všichni zde
jsou tak zranitelní
A já také
There's no one here
And people everywhere
Nikdo zde není
A lidé všude
Crying 'cause I need you
Crying I can feel you
Crying 'cause I need you
Crying 'cause I care
Pláču, protože tě potřebuji
Pláču, cítím tě
Pláču, protože tě potřebuji
Pláču, protože mám starost
Only if a ship would sail in
Or just someone came
And knocked at my door
Or just (or just) something
Pouze pokud by loď připlula
Nebo jen někdo přišel
A zaklepal na mé dveře
Nebo jen (nebo jen) něco
Crying 'cause I need you
Crying I can feel you
Crying 'cause I need you
Crying 'cause I care
Pláču, protože tě potřebuji
Pláču, cítím tě
Pláču, protože tě potřebuji
Pláču, protože mám starost

Text přidal Andelll

Video přidal Sovka

Překlad přidal TheoDoor

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Debut

Reklama

Björk texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.