Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

The waking took longer than the war 'tween my mind and my blood
And I’m not sure who wriggled out
I can’t stop thinking: Does politeness make it
bearable?
Or is it just who we are?
And how much time, in a lifetime, do we waste waiting at traffic lights?
Procitnutí trvalo déle než válka mezi mou myslí a mou krví
A nejsem si jistý, kdo se vykroutil
Nemůžu přestat přemýšlet: Udělala to zdvořilost únosným?
Nebo je to jen kdo jsme?
A kolik času, v životě, plýtváme čekáním
u semaforů?
It makes me sick but I can't remember the way
I got here
Born in freedom
Raised in love
Grown an adult
Perishable hopes keep the vultures fat
And the one thing I know, they won’t give them back
Je mi z toho zle, ale nemůžu si vzpomenout, jak jsem se sem dostal
Narozen ve svobodě
Vychován v lásce
Vyrostl dospělý
Netrvanlivé naděje udržují supy tlusté
A jedna věc, co vím, nevrátí je zpátky
Not looking forward to the « good old times »
For I don’t know how to keep all my shit together
I’m just a stack of photographs (x2)
I can’t keep my shit together
And the older I get, the better I am
At forgetting names and faces
I first took these pictures with
Netěším se na « staré dobré časy »
Protože nevím, jak udržet všechno pohromadě
Jsem jen kupa fotek
Nemůžu udržet všechno pohromadě
A čím jsem starší, tím lepší jsem
V zapomínání jmen a obličejů
Se kterými jsem prve dělal tyto fotky
So, I wake up alone
Can’t I play on my own?
Tak, se probouzím sám
Nemůžu si hrát sám?
And with the sun
I make faces to the first silhouettes haunting the streets I walk
Home. Sun. Concrete burns.
Faces. Curse. Smile.
Where the fuck will it end?
A se sluncem
Dělám obličeje na první siluety pronásledující ulice, kterými jdu
Domov. Slunce. Beton hoří.
Obličeje. Kletba. Úsměv.
Kde to kurva skončí?
I guess it’s just morning questions
No way my brain will shut up
I’m burning in a jail of doubts
It’s not so easy to hide
Hádám, že jsou to jen ranní otázky
V žádném případě můj mozek neztichne
Hořím ve vězení pochybností
Není tak snadné se skrýt
I just don’t know where it goes
I just don’t know where it ends
I just don’t hope I’m alone
Silence is a safe place
Já jen nevím, kam to jde
Já jen nevím, kde to končí
Já jen nedoufám, že jsem sám
Ticho je bezpečné místo

Text přidala -Michelle12-

Text opravila -Michelle12-

Video přidala -Michelle12-

Překlad přidala -Michelle12-

Překlad opravila -Michelle12-

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

We Already Lost The World

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.