Kecárna Playlisty

Viking Death March - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Down, let's take it down
Raise up their heads on a stake
We will show no mercy
On evolution's mistake
Dolů, tak strhněme to dolů
Vztyčme jejich hlavy na kůlu
Žádné slitování
Nad chybou v evoluci
Change, will have to wait
If we can't decide on a fate
Self-appointed prophets
And their doomsday charade
Změna, bude muset počkat
Pokud nedokážeme rozhodnout o osudu
Samozvaných proroků a jejich šarádě soudného dne
You preach about love
And teach about faith
But all your beliefs are still rooted in hate
Kážeš o lásce
A učíš o víře
Ale všechna tvá víra pramení v nenávisti
Crosses still burn
Axes still fall
And down on your knees you just don't look so tall
(2x)
Kříže stále hoří
Sekery stále padají
Na kolenou už nejste tak vysocí
Stop, punch in the clock
Punch it with all of your rage
Put the men in office
For a minimum wage
(2x)
Rats, fighting for scraps
Siphoned the gas from your tank
Left your pockets empty
As they laughed to the bank
Přestaň, udeř do hodin
Udeř do nich se vším vztekem
Dej muže do kanceláře
Za minimální mzdu
They speak about trust
But make no mistake
They're shaking your hand while they spit in your face
Krysy, bojující za zbytky jídla
Odčerpaly benzín ze tvé nádrže
Ponechaly tvé kapsy prázdné
Jak se smály penězům co ty považuješ za neférové
Crosses still burn
Axes still fall
And down on your knees you just don't look so tall
(2x)
Mluví o důvěře
Ale neudělají chybu
Třesou ti rukou, když ti plivou do obličeje
Now, the time is now
We can still turn it around
Raise your voice like a weapon
'Til they fall to the ground

Kříže stále hoří
Sekery stále padají
Na kolenou už nejste tak vysocí
Light, let there be light
Without a shadow of doubt
We will fight tooth and nail
Until salvation is found
(2x)
So how can you look the world in the eyes
When all we can see is corruption and lies?
Teď, nastal ten čas
Stále to ještě můžeme změnit
Pozvedni svůj hlas jako zbraň
Dokud nepadnou k zemi
Down on your knees you don't look so tall
(2x)
Světlo, budiž světlo
Bez stínu pochybností
Budeme bojovat zuby nehty
Dokud nenalezneme spásu
Cracking the whip on the backs of the poor
We asked you to stop but you still wanted more
Tak jak můžeš pohledět, světu do očí
Když vše co můžeme vidět je korupce a lži?
The blood on your hands left a trail as you crawl Na kolenou, už nejste tak vysocí
(2x)
Down on your knees you just don't look so tall Práskali jste bičem na záda chudoby
Žádali jsme vás, abyste přestali, ale vy jste chtěli stále víc
Krev na vašich rukou zanechala stopu, jak jste se plazili
Na kolenou už nejste tak vysocí
Crosses still burn
Axes still fall
Down on your knees you just don't look so tall
(3x)
Kříže stále hoří
Sekery stále padají
Na kolenou už nejste tak vysocí
(3x)
Crosses still burn
Axes still fall
Down on your knees you don't look so tall
Open your eyes and the empire falls
Kříže stále hoří
Sekery stále padají
Na kolenou už nejste tak vysocí
Otevři oči a říše padne

Text přidala pajinka13

Text opravil Dzerald

Video přidala I-dont-know

Překlad přidala sajaja

Překlad opravil Dzerald


Dead Silence

Billy Talent texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.