Playlisty Kecárna
Reklama

Turn Your Back - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

And when the clock strikes 12, tell me where you gonna be?
Cleaning up the mess we've made or watching your TV.
And if you have to ask, then you don't have a clue,
There's snow in Arizona while they're bombing in Beirut
A když hodiny odbíjejí dvanáct, řekni mi, kde budeš?
Uklízet nepořádek, co jsme udělali, nebo sledovat televizi?
A pokud se musíš ptát, tak nemáš ponětí,
že v Arizoně je sníh, zatímco bombardují Bejrut
I hope some day... when i'm dead and gone,
We learned to right... everything that's wrong,
With loving hands... turn sick to strong,
Our time will tell... if life goes on...on...on, on, on
Doufám, že jednoho dne... až budu mrtvý a pryč,
Naučíme se napravit... všechno, co je špatně.
S milujícíma rukama... změnit nemoc v sílu.
Čas nám řekne... jestli život půjde dál... dál... dál, dál, dál.
When the storm hits your front door, with a roar you can't ignore....
You run, run, away! but there's no place to hide, mate!
When the days turn into night, you don't got no chance to fight...
'Cause you're too late! so kiss your ass goodbye, mate!
Když bouřka udeří na tvé dveře s řevem, který nemůžeš ignorovat
Utíkáš, utíkáš, pryč! Ale není, kde se schovat, kámo!
Když se dny změní v noc, nedostaneš žádnou šanci bojovat
Protože už je pozdě! Tak si polib prdel, sbohem, kámo!
It just don't make no sense, there's a million mouthes to feed
We got military action over monetary need
And you can turn your back, or you can plant the seed
You can choose compassion over universal greed
Prostě to nedává žádný smysl, že je tu milion úst k nakrmení
Máme vojenské akce přes peněžní potřebu
A můžeš se otočit zády, nebo můžeš zasít semena
Můžeš si zvolit soucit nad všeobecnou chamtivostí.
I hope some day... when i'm dead and gone,
We learned to right... everything that's wrong,
With loving hands... turn sick to strong,
Our time will tell... if life goes on...on...on, on, on
Doufám, že jednoho dne... až budu mrtvý a pryč,
Naučíme se napravit... všechno, co je špatně.
S milujícíma rukama... změnit nemoc v sílu.
Čas nám řekne... jestli život půjde dál... dál... dál, dál, dál.
When the storm hits your front door, with a roar you can't ignore....
You run, run, away! but there's no place to hide, mate!
When the days turn into night, you don't got no chance to fight...
'Cause you're too late! so kiss your ass goodbye, mate!
Když bouřka udeří na tvé dveře s řevem, který nemůžeš ignorovat
Utíkáš, utíkáš, pryč! Ale není, kde se schovat, kámo!
Když se dny změní v noc, nedostaneš žádnou šanci bojovat
Protože už je pozdě! Tak si polib prdel, sbohem, kámo!
When the storm hits your front door, with a roar you can't ignore....
You run, run, away! but there's no place to hide, mate!
When the days turn into night, you don't got no chance to fight...
'Cause you're too late! so kiss your ass goodbye, mate!
Když bouřka udeří na tvé dveře s řevem, který nemůžeš ignorovat
Utíkáš, utíkáš, pryč! Ale není, kde se schovat, kámo!
Když se dny změní v noc, nedostaneš žádnou šanci bojovat
Protože už je pozdě! Tak si polib prdel, sbohem, kámo!
And you can turn your back... but it won't go away
And you don't look scared... but you should be afraid
You can shut your mouth... but you still have a say
And you just don't care... for tomorrow, today
A můžeš se otočit zády... ale nepůjde to pryč
A nevypadáš vyděšeně... ale měl by ses bát
Můžeš zavřít pusu... ale pořád máš možnost se vyjádřit
A prostě se nestaráš... o zítřek, dnešek
And you can turn your back... but it won't go away
And you don't look scared... but you should be afraid
You can shut your mouth... but you still have a say
And you just don't care... for tomorrow, today
A můžeš se otočit zády... ale nepůjde to pryč
A nevypadáš vyděšeně... ale měl by ses bát
Můžeš zavřít pusu... ale pořád máš možnost se vyjádřit
A prostě se nestaráš... o zítřek, dnešek
Well no way! way!... no way, no way, no way, now way! No ani náhodou! Náhodou! ...Ani náhodou,
ani náhodou, ani náhodou, ani náhodou!
When the storm hits your front door, with a roar you can't ignore....
Ya run, run, away! but there's no place to hide, mate!
When the days turn into night, you don't got no chance to fight...
'Cause you're too late! so kiss your ass goodbye, mate!
Když bouřka udeří na tvé dveře s řevem, který nemůžeš ignorovat
Utíkáš, utíkáš, pryč! Ale není, kde se schovat, kámo!
Když se dny změní v noc, nedostaneš žádnou šanci bojovat
Protože už je pozdě! Tak si polib prdel, sbohem, kámo!
When the storm hits your front door, with a roar you can't ignore....
Ya run, run, away! but there's no place to hide, mate!
When the days turn into night, you don't got no chance to fight...
'Cause you're too late! so kiss your ass goodbye, mate!
Když bouřka udeří na tvé dveře s řevem, který nemůžeš ignorovat
Utíkáš, utíkáš, pryč! Ale není, kde se schovat, kámo!
Když se dny změní v noc, nedostaneš žádnou šanci bojovat
Protože už je pozdě! Tak si polib prdel, sbohem, kámo!

Text přidala fallen angel

Text opravila kakis9989

Video přidala Sagakami

Překlad přidala fallen angel

Překlad opravila kakis9989

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Billy Talent III

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.