Playlisty Akce
Reklama

Saint Veronika - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

They found an empty bottle on her windowsill,
The day her mother lost her sleeping pills.
She was sick and tired of being invisible,
Hard to see in color when you're miserable.
Našli prázdou láhev na její okenní římse
Ten den, kdy její matka ztratila prášky na spaní.
Znechucená a unavená z toho že je neviditelná
Je těžké vidět barvy když ti je mizerně.
Veronika, Saint Veronika,
You can't leave this world behind.
So be strong enough,
To hold onto us,
We're still right here by your side.
Veroniko, svatá Veroniko
Nemůžeš odejít z tohoto světa.
Buď dost silná,
Abys nám stačila,
Vždy jsme po tvém boku.
No one ever thought that she was capable,
And the damage done is irreversible.
Now she clings to life inside a hospital,
Like she's trapped inside a frozen waterfall.
Always said her life was never meant to be,
Stuck here living someone else's dream.
Well beyond your window there is so much more,
Even every prison has a open door.
Nikdo si nemyslel že by toho byla schopna
A napáchané škody jsou nevratné.
Teď v nemocnici její život visí na vlásku,
Jako by byla v pasti uvnitř zamrzlého vodopádu.
Vždy říkala, že její život neměl být nikdy takový, Uvízla zde, prožívá cizí sen.
Za tvým oknem je toho mnohem více,
Dokonce i každá věznice má otevřené dveře.
Veronika, Saint Veronika,
You can't leave this world behind.
So be strong enough,
To hold onto us,
It's just not your time to die.
Veroniko, svatá Veroniko
Nemůžeš odejít z tohoto světa.
Buď dost silná,
Abys nám stačila,
Ještě nenadešel tvůj čas.
And while the angels sleep,
All of the devils are awake,
Waiting to steal your love,
Right outside of Heaven's gate.
And all the sacred hearts
Can't numb the feeling from the pain
'Cause when the drugs don't work,
You're gonna curse His holy name.
A zatímco andělé spí,
Všichni ďáblové bdí,
Čekají na možnost ukrást tvou lásku
Mimo nebeské brány
A všechny posvátné srdce
Nemůžou zmírnit pocit z bolesti
Protože když drogy nefungují,
Budete proklínat Jeho Svaté jméno.
Dear God, yeah, God, yeah
Dear God, yeah, God, yeah
Drahý bože, yeah, bože, yeah
Drahý bože, yeah, bože, yeah
Veronika, Saint Veronika,
You can't leave this world behind.
Oh Veronika, Saint Veronika,
We're still right here by your side.
So be strong enough,
To hold onto us,
You can't leave this world behind.
Oh Veronika, Saint Veronika,
It's just not your time to die.
Veroniko, svatá Veroniko
Nemůžeš odejít z tohoto světa
Oh Veroniko, svatá Veroniko
Vždy jsme po tvém boku.
Buď dost silná,
Abys nám stačila,
Nemůžeš odejít z tohoto světa
Oh Veroniko, svatá Veroniko
Ještě nenadešel tvůj čas.

Text přidala fallen angel

Text opravila punk_rock

Video přidal cooljay

Překlad přidala fallen angel

Překlad opravila punk_rock

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

ITune Session

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.