Playlisty Akce
Reklama

Prisoners Of Today - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I never bite off more than I can chew
but then she came and bit me
I never bite off more than I can chew
but then she bit my leg
She said: "Don't wanna work
I wanna play
And live my life like it was Sunday!"
"The only problem is that Sunday only comes now
once a week and I'm a freak but..."
Nikdy jsem neukousl víc, než jsem mohl rozžvýkat
Ale pak přišla ona a kousla mě
Nikdy jsem neukousl víc, než jsem mohl rozžvýkat
Ale pak přišla ona a kousla mě do nohy
Řekla: "Nechci pracovat
Chci si hrát
A žít můj život jako by byla neděle!"
"Jediný problém je, že neděle je jen jednou za týden
A já sem šílenec, ale..."
We're breaking up the city
No time for wasting away
So tell me why should we stay
A prisoner of today?
Rozbíjíme město
Není času nazbyt
Tak mi řekni proč bychom měli zůstat
Uvězněni v současnosti?
My body's tired, my soul's excited and I wish
That I was gifted
My body's tired, my soul's excited and I wish
I had some spunk
She said: "I wanna run
I wanna hide, and leave this place just like it left me."
"The only problem is I need to find the balls to
Follow through and that's the truth but..."
Mé tělo je unavené, moje duše rozechvělá a přeju si
Abych byl obdařen
Mé tělo je unavené, moje duše rozechvělá a přeju si Mít nějakou odvahu
Řekla: "Chci utýct
Chci se schovat a chci to tu opustit tak jako to opustilo mě."
"Jediný problém je, že potřebuju koule, abych
To mohl dotáhnout a to je pravda, ale..."
We're breaking up the city
No time for wasting away
So tell me why should we stay
A prisoner of today?
Rozbíjíme město
Není času nazbyt
Tak mi řekni proč bychom měli zůstat
Uvězněni v současnosti?
We're breaking up the city
No time for wasting away
So tell me why should I stay
A prisoner of today?
Rozbíjíme město
Není času nazbyt
Tak mi řekni proč bychom měli zůstat
Uvězněni v současnosti?
When there's no time for one another?
(We're breaking up the city)
Když není čas na kohokoli jiného?
(Rozbíjíme město)
No time for one another
No time for one another (So tell me why should I stay)
No time for one another (A prisoner of today)
Žádný čas na ostatní
Žádný čas na ostatní (Tak mi řekni proč zůstat)
Žádný čas na ostatní (Uvězněn v současnosti)
But this is our time, this is our time
This is our time and our space
History I, history I
History I can't erase!
Ale tohle je náš čas, tohle je náš čas
Tohle je náš čas a náš prostor
Minulost já, minulost já
Minulost já nemůžu vymazat!
But this is our time, this is our time
This is our time and our place
Ale tohle je náš čas, tohle je náš čas
Tohle je náš čas a naše místo
We're breaking up the city
No time for wasting away
So tell me why should we stay
A prisoner of today?
Rozbíjíme město
Není času nazbyt
Tak mi řekni proč bychom měli zůstat
Uvězněni v současnosti?
We're breaking up the city
No time for wasting away
So tell me why should I stay
A prisoner of today?
Rozbíjíme město
Není času nazbyt
Tak mi řekni proč bychom měli zůstat
Uvězněni v současnosti?
We're breaking up the city
No time for wasting away
So tell me why should I stay
A prisoner of today?
Rozbíjíme město
Není času nazbyt
Tak mi řekni proč bychom měli zůstat
Uvězněni v současnosti?
When there's no time for one another?
(We're prisoners of today)
No time for one another
No time for one another
No time for one another
Když není čas na nikoho jiného?
(Jsme vězni dneška)
Není čas na nikoho jiného
Není čas na nikoho jiného
Není čas na nikoho jiného
No time for one another
No time for one another
There's no time for!
One another!
There's no time for! One another! (We're prisoners of today)
Není čas na nikoho jiného
Není čas na nikoho jiného
Není čas!
Na nikoho jiného!
Není čas na! Nikoho jiného! (Jsme vězni dneška)

Text přidala KrisTýnKa

Text opravila Alik

Videa přidali nikolka054, Lenka14, amon44

Překlad přidala Lucy-Nka

Překlad opravila Alik

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

ITune Session

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.