Playlisty Akce
Reklama

Devil On My Shoulder - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

As I get closer,
my dreams get farther.
I climb the ladder,
but you kick it over.
Thirsty for water
you give me vinegar.
When I drink your medicine,
it just makes me sicker.
Jak se blížím,
mé sny se vzdalují.
Šplhám po žebříku,
který podkopáváš.
Žízním po vodě
a ty mi dáváš ocet.
Když piji tvou medicínu,
jen se mi přitěžuje.
I dug a hole so deep,
I'm gonna drown in my mistakes.
Can't even sell my soul,
'cause it ain't worth shit to take
Vykopal jsem jámu tak hlubokou,
že se utopím ve vlastních chybách.
Nemůžu ani prodat svou duši,
protože stojí za prd.
I've got the devil on my shoulder (over and over)
And I just can't sink any lower (lower and lower)
The hounds of hell are getting closer (closer and closer)
I've got the devil on my shoulder (over and over)
Mám na ramenou ďábla (zas a znovu)
a už nemůžu klesnout níž. (níž a níž)
A pekelné nestvůry se pořád přibližují (blíž a blíž)
Mám na ramenou ďábla (zas a znovu)
Follow that rainbow,
my lucky omen
There ain't no pot of gold,
Just copper tokens
I found the key to life,
the lock was broken.
All my accomplishments,
are best left unspoken.
Následuj duhu,
mé šťastné znamení.
Není tu žádný hrnec zlata,
jen měděné odznaky.
Našel jsem klíč k životu,
zámek byl rozbitý.
O všech mých úspěších
je lepší nemluvit.
I dug a hole so deep,
I'm gonna drown in my mistakes.
Can't even sell my soul,
'cause it ain't worth shit to take.
Vykopal jsem jámu tak hlubokou,
že se utopím ve vlastních chybách.
Nemůžu ani prodat svou duši,
protože stojí za prd.
I've got the devil on my shoulder (over and over)
And I just can't sink any lower (lower and lower)
The hounds of hell are getting closer (closer and closer)
I've got the devil on my shoulder (over and over)
Mám na ramenou ďábla (zas a znovu)
a už nemůžu klesnout níž. (níž a níž)
A pekelné nestvůry se pořád přibližují (blíž a blíž)
Mám na ramenou ďábla (zas a znovu)
My horror story,
is nearly over.
I said I'm sorry,
But I was sober.
I beg for mercy
from my infernal friend
The one that drives the nails
into my coffin
Můj hrůzný příběh
už téměř končí.
Omluvil jsem se,
ale to když jsem byl střízlivý.
Prosím o milost
svého pekelného přítele,
toho, který zatlouká hřebíky
do mé rakve.
I've got the devil on my shoulder...
I've got the devil on my shoulder...
I've got the devil on my shoulder (over and over)
And I just can't sink any lower (lower and lower)
They come to take me, take me over (closer and closer)
I've got the devil on my shoulder (over and over)
Mám na ramenou ďábla...
Mám na ramenou ďábla...
Mám na ramenou ďábla (zas a znovu)
a už nemůžu klesnout níž. (níž a níž)
Přicházejí si pro mě, pro mě (blíž a blíž)
Mám na ramenou ďábla (zas a znovu)

Text přidala fallen angel

Text opravil jamot

Video přidal cooljay

Překlad přidala fallen angel

Překlad opravil jamot

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

ITune Session

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.