Playlisty Kecárna
Reklama

The Stars Look Down - text, překlad

MEN
Through the dark, and through the hunger,
through the night and through the fear.
Through the fight and years of hardship,
through the storms and through the tears.
MUŽI
Temnotou, hladom,
nocou a strachom.
Bojom a rokmi trápenia,
búrkami a slzami.
And although, your feet are weary,
and although your soul is worn,
and although they'll try to break you,
and although you'll feel alone.
A aj keď sa ti podlamujú nohy
a aj keď tvoja duša chradne
A aj keď sa vás snažia zlomiť,
a aj keď sa cítiš sám.
We will always, stand together, in the dark, right through the storm,
we will stand shoulder to shoulder, to keep us warm.
Budeme vždy stáť spolu, v temnote, cez búrku,
budem stáť jeden vedľa druhého, aby sme zostali v teple.
MEN & WOMEN
And the stars look down on the mean and hungry
and the stars look down and show the way.
And the stars look down and will stand together,
to see a day when then stars look down and know our history,
when the stars look down upon our past,
and the stars look down and see our future, bright at last.
MUŽI&ŽENY
A hviezdy sa pozerajú dole na lakomých a hladných
a hviezdy sa pozerajú a ukazujú na cestu
A hviezdy sa pozerajú dole a my stojíme spolu a príde deň, keď hviezdy na nás vzhliadnu a budú poznať náš údel
Hviezdy sa pozrú na našu minulosť
Hviezdy sa pozrú a uvidia jasnú budúcnosť
When we'll stand as one, beneath the sun. Keď budeme stáť ako jeden, pod slnkom.
And though our hands are bruised and bleedin',
and our lungs are full with dust,
and our hearts are near to breakin' we will never, forgo the trust.
We will fight through pain and hunger, every arrow, every knife.
We will never give the hope up of a proud and honest life.
So we will always stand together, through the frost, the hail, the snow,
the stars are our redemption,and so we know.
A aj keď naše ruky sú poudierané a krvavé,
a naše pľúca sú plné prachu,
a naše srdcia sa takmer lámu nikdy nezabudneme na dôveru.
Budeme bojovať cez bolesť a hlad, každý šíp, každý nôž.
A tak budeme stáť spolu, cez mráz, krupy či sneh,
hviezdy sú naše vykúpenie, my to vieme.
The stars look down when we're abandoned, look down in the heart of night.
And the stars look down and give us vision, to see the light.
The stars look down upon our struggle, the stars look down and know the past,
the stars look down and see our future bright at last.
Hviezdy sa pozerajú keď sme opustený,
pozerajú sa za najtemnejšej noci
Hviezdy sa pozerajú dole a dávajú víziu, kam vedie svetlo.
Hviezdy sa pozerajú dole na naše trápenie, hviezdy sa pozrú na našu minulosť,
Hviezdy sa pozrú a uvidia jasnú budúcnosť
When we'll stand as one, beneath the sun. Keď stojíme ako jeden, pod slnkom.
All out together, all out as one, all out for victory, til' we've won,
all out together, all out as one, all out for victory, all out til' we've won.
Všetci spolu, všetci ako jeden, všetci za víťazstvo, pokým vyhráme,
všetci spolu, všetci ako jeden, všetci za víťazstvo, všetci pokým nevyhráme.
BILLY
Take me up, and hold me gently. Raise me up, and hold me high.
Through the night, under darkness. Will come a day, when we will fly.
And although, we've been rejected. And although, we've been outcast.
We will find a new tomorrow, when we come to rest at last.
And we will stand there proudly, and we will never, walk alone.
And we, will be returned back to our home.
BILLY
Zober ma a drž ma nežne.
Pozdvihni ma a drž vysoko.
Nocou, temnotou. Príde deň keď budeme letieť.
A aj keď nás odmietli. A aj keď nás odháňajú.
Príde nový zajtrajšok, keď budeme mať pokoj.
A budeme hrdo stáť, a nikdy nebudeme stáť sami.
A navrátime sa späť domov.
And the stars look down at their reflection,
and the stars look down and there's a light
when the stars look down and see the justice, and the right.
And the stars look down and see the struggle,
and the stars look down at all the pain.
And the stars will lead to where light shines again.
Where we'll stand as one, beneath the sun. One, beneath the sun.
A hviezdy sa pozerajú na svoj odraz,
hviezdy sa pozerajú na svetlo
keď sa hviezdy pozerajú na spravodlivosť a právo.
A hviezdy sa pozerajú dole a vidia trápenie,
a hviezdy sa pozerajú na všetkú bolesť.
A hviezdy nás povedú naspäť k svetlu.
Tam kde budeme stáť spolu, pod slnkom.
Jeden, pod slnkom.
One, beneath the stall.
Male Voices - When we stand as one
All out together
When we stand as one.
All out as one.
When we stand as one.
All out for victory
When we stand as one.
Til' we've won.
When we stand as one
All out together
When we stand as one.
All out as one.
When we stand as one.
All out for victory
When we stand as one.
Til' we've won.
When we stand as one
All out together
When we stand as one.
All out as one.
When we stand as one.
All out for victory
When we stand as one.
All out 'til we've won.
Jeden, pod slnkom.
MUŽI
Keď stojíme ako jeden
Všetci spolu von
Keď stojíme ako jeden
Všetci von ako jeden
Keď stojíme ako jeden
Všetci za víťazstvom
Keď stojíme ako jeden
Kým nevyhráme
Keď stojíme ako jeden
Všetci spolu
Keď stojíme ako jeden
Všetci ako jeden
Keď stojíme ako jeden
Všetci za víťazstvo
Keď stojíme ako jeden
Kým nevyhráme
Keď stojíme ako jeden
Všetci spolu
Keď stojíme ako jeden
Všetci ako jeden
Keď stojíme ako jeden
Všetci za víťazstvo
Keď stojíme ako jeden
Všetci kým nevyhráme.

Text přidala monchinella

Překlad přidala monchinella

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Billy Elliot Musical texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.